SUPPORT

Her på siden kan du læse vores supportartikler til Intect. Vi opdaterer løbende vores artikler, men hvis der er et emne eller en funktion, du ikke mener er belyst tilstrækkeligt, så skriv endelig til os. Du kan også kontakte supporten, som er åben alle hverdage 9-15.

Ret medarbejderens ferietype

Når du opretter dine medarbejdere, skal du vælge mellem 3 ferietyper: 'Betalt ferie' (ferie med løn), 'Løbende afregning af feriepenge' (feriegodtgørelse) eller 'Ingen' (der skal ikke beregnes feriepenge). Hvis uheldet er ude, og du har fået oprettet medarbejderen med en forkert ferietype, kan du herunder læse, hvordan du retter det.

Denne artikel er sidst opdateret: Juli-22.

 

Der er ikke bogført løn på medarbejderen

Hvis du endnu ikke har bogført en løn på medarbejderen, ej heller indlæst saldi, kan du ændre ferietypen ved at klikke på 'blyanten' nederst i højre hjørne. Dernæst ændrer du ferietypen og gemmer ved at klikke på 'Gem ændringer'.

mceclip0.png

 

Der er bogført løn på medarbejderen

Hvis der er bogført en løn på medarbejderen, kan ferietypen ikke længere ændres. Der skal derfor oprettes en ny ansættelse på medarbejderen med den korrekte ferietype, som skal bruges til lønnen fremadrettet. Se vejledningen 'Flere ansættelser pr. bruger'.

 

Hvad gør jeg, hvis der er bogførte lønsedler?

Nedenfor beskriver vi de forskellige scenarier, der kan være i forhold til den ferietype, som skal ændres.

 

Ferietypen 'Betalt ferie' skal ændres til 'Løbende afregning af feriepenge'

Ved 'Betalt ferie' hensætter systemet bruttoferiepenge ved hver lønkørsel. Dette indberettes ikke til Skat, da det først skal ske ved fratrædelse eller udbetaling. Ved at fratræde medarbejderen på den givne ansættelse vil der ske en beskatning af feriepengene, og beløbet vil blive overført til Feriekonto. Hvis din virksomhed holder feriepengene i huset, vil bruttoferiepengene blot blive indberettet til Skat (og dermed Feriepengeinfo) med virksomhedens cvr nr. som Feriepengeholder. 

 

Metode: Fratræd medarbejderen på ansættelsen med ferietypen 'Betalt ferie' og opret en ny ansættelse med den korrekte ferietype. Se evt. vejledningen: 'Flere ansættelser pr. bruger'.

 

Ferietypen 'Løbende afregning af feriepenge' skal ændres til 'Betalt ferie'

Ved 'Løbende afregning af feriepenge' er feriepengene blevet beskattet ved optjeningen og afregnet til Feriekonto. Hvis din virksomhed holder feriepengene i huset, vil feriepengene ikke være blevet beskattet, men bruttoferiepengene er indberettet til Skat (og dermed Feriepengeinfo) med virksomhedens cvr nr. som Feriepengeholder.

Der er to løsningsmuligheder.

1) Du kan aftale med medarbejderen, at I ikke gør mere ved det, som er beskattet og indberettet, og feriepengene kan dermed søges udbetalt via Borger.dk. Fremadrettet skal det rettes til den korrekte ferietype.

Metode: Fratræd medarbejderen på ansættelsen med ferietypen 'Løbende afregning af feriepenge' og opret en ny ansættelse med den korrekte ferietype. Se evt. vejledningen: 'Flere ansættelser pr. bruger'.

 

2) Skal feriepengene rettes bagudrettet, er det nødvendigt, at alle lønsedlerne tilbageføres, og at lønnen køres frem igen på den nye ansættelse med den rigtige ferietype.

 

Metode: Fratræd medarbejderen på ansættelsen med ferietypen 'Løbende afregning af feriepenge' og opret en ny ansættelse med den korrekte ferietype. Se evt. vejledningen: 'Flere ansættelser pr. bruger'. Tilbagefør alle lønsedlerne én efter én og bogfør lønsedlerne på den nye ansættelse. Se også vejledningen 'Tilbagefør en lønkørsel eller lønseddel' og 'Bogfør lønkørsel uden automatisk udbetaling'. Feriepengene skal dernæst søges retur fra Feriekonto.

 

Ferietypen 'Betalt ferie' eller 'Løbende afregning af feriepenge' skal ændres til 'Ingen'

Ved 'Betalt ferie' hensætter systemet bruttoferiepenge ved hver lønkørsel. Dette indberettes ikke til Skat, da det først skal ske ved fratrædelse eller udbetaling. Den saldo som systemet har hensat, skal du nedskrive til 0 kr. via modulet Saldi eller Dataimport. Se vejledningen 'Sådan laver du saldokorrektioner'.

 

Metode: Nedskriv feriepengehensættelsen, fratræd medarbejderen på ansættelsen med ferietypen 'Betalt ferie' og opret en ny ansættelse med den korrekte ferietype. Se evt. vejledningen: 'Flere ansættelser pr. bruger'.

 

Ferietypen 'Ingen' skal ændres til 'Betalt ferie' eller 'Løbende afregning af feriepenge'

Med ferietypen 'Ingen' er der ikke blevet hensat eller beregnet nogen feriepenge. Du kan dermed blot skifte ferietypen til den korrekte. Hvis der ligger bogførte lønsedler på medarbejderen, vil der ikke blive beregnet nogen feriepenge bagudrettet. Du bør derfor tilbageføre lønsedlerne og køre dem frem igen med den korrekt ferietype. 

 

Metode: Tilbagefør alle lønsedlerne én efter én. Ændre medarbejderens ferietype og bogfør lønsedlerne på ny. Se vejledningen 'Tilbagefør en lønkørsel eller lønseddel' og 'Bogfør lønkørsel uden automatisk udbetaling'. Se evt. vejledningen: 'Flere ansættelser pr. bruger'.

 

Ændring af Ferieudbyder

Når ferieudbyderen er 'Egen virksomhed' indberettes feriepengene som et bruttobeløb til Skat (og dermed Feriepengeinfo). 

Når ferieudbyderen er 'Feriekonto' eller en anden Feriekasse beskattes feriepengene ved optjeningen, og dermed er der et nettobeløb, som indberettes til Skat. 

Der skal derfor altid oprettes en ny ansættelse, såfremt du skal ændre Ferieudbyder fra 'Egen virksomhed' til Feriekonto eller feriekasse.

Hvis du skal ændre ferieudbyder fra en feriekasse til en anden, vil du få nedenstående advarsel:

mceclip0.png

Såfremt du ændrer Ferieudbyder, hvor feriepengeberegningerne og beskatningen er den samme, men det blot er en ny Ferieudbyder, så kan du roligt klikke 'Forstået' til denne besked.