SUPPORT

Her på siden kan du læse vores supportartikler til Intect. Vi opdaterer løbende vores artikler, men hvis der er et emne eller en funktion, du ikke mener er belyst tilstrækkeligt, så skriv endelig til os. Du kan også kontakte supporten, som er åben alle hverdage 9-15.

Overfør ferie til nyt ferieår

Det er helt grundlæggende i Ferieloven, at en medarbejder skal holde sin optjente ferie. Hvis ferien ikke holdes har medarbejderen som udgangspunkt ikke krav på at få udbetalt sine feriepenge.

Denne artikel er sidst opdateret: juni-22.

 

Arbejdsgiver og medarbejder kan indgå aftale om at overføre eller udbetale de ubrugte feriedage. Sidste frist for at lave aftalen er den 31. december. Vær opmærksom på at:

 • aftalen skal være skriftlig.
 • det er kun den 5. ferieuge, der kan overføres (Overførsel af de første 20 feriedage kan kun ske, hvis der har været en lovlig feriehindring og hvis overenskomsten giver mulighed for at overføre ferien).
  • Vær opmærksom på at, der kan stå en anden frist i overenskomsten.

Arbejdsgiver skal sørge for at værdien af feriedagene afregnes til Arbejdsmarkedets feriefond senest 15. november året efter. Se vejledning 'Overførsel af ubrugte feriepenge'.

 

Overførelse af ferie med feriegodtgørelse (løbende afregning af feriepenge)

Har du medarbejdere med løbende afregning af feriepenge til FerieKonto og laver I en aftale om overførsel af ferie, skal du huske at give besked til FerieKonto eller en anden relevant feriekortordning. Du giver besked til FerieKonto via selvbetjeningen på virk.dk.

Hvis ikke aftalen er indgået senest den 31. december (sidste dag i ferieafholdelsesperioden) og/ eller beskeden ikke er meddelt til FerieKonto inden denne dato, mister medarbejderen retten til at overføre den 5. ferieuge.

 

Ønsker medarbejderen at få udbetalt værdien af de ikke-afholdte feriedage, skal medarbejderen logge på borger.dk og ansøge om udbetaling.

 

Indsendelse af blanketten

Hvor blanketten skal sendes til afhænger af, hvilken ferieordning medarbejderen har og om medarbejderen har modtaget offentlige ydelser i ferieåret.

 

Overfør ferie til nyt ferieår 

Du behøver ikke at gøre noget aktivt for at overføre ferie i Intect. På lønsedlen vil ’gammel ferie’ automatisk fremgå som overført ferie. Ved brug af lønarten ’afholdt ferie’ benyttes logikken fra FIFO-princippet (first in, first out), hvilket betyder at systemet altid nedskriver den først-optjente ferie.

Hvis du lægger de to ferieår sammen, skal du være opmærksom på, at værdien af feriedagene lægges sammen med værdien af ferien for det nye ferieår, og det vil medfører en ny gennemsnitsberegning af værdien af én feriedag.

 

Sådan sammenlægger du ferieårene

Du kan manuelt flytte gammel ferie til indeværende ferieår via medarbejdernes primobalancer/ saldokorrektioner eller via modulet Saldi. Nedenstående guide beskriver metoden for hvordan du indlæser rettelser med en excelfil. Det er samme metode der skal bruges hvis du foretager rettelserne via modulet Saldi.

Følg denne 3 trins guide: 

 • Trin 1: Hent skabelonen 
 • Trin 2: Udfyld arket med primobalancer 
 • Trin 3: Upload saldi til Intect

Se evt. vejledning 'Import af primobalancer', for en generel vejledning til import af saldi.

 

Trin 1: Hent skabelonen 

Når du skal opdatere dine medarbejderes saldi, skal du først downloade en skabelon med alle medarbejderne, hvor vi har indsat alle de data, du skal indtaste for medarbejderne. 

Sådan henter du skabelonen: 

 • Gå til Virksomhed - Opsætning.
 • Vælg underfanen 'Dataimport'.
 • Vælg 'Primobalancer/ Saldokorrektioner'.
 • Vælg 'Hent skabelon'.

mceclip0.png

 

Klik 'Download' og vælg den dato, du ønsker at få vist data fra. Det er normalt den sidste dag i en måned eller lønperioden.

mceclip4.png 

Klik 'OK' og dit ark bliver downloadet.

 

Trin 2: Udfyld arket med korrektionerne 

Skabelonen vil være udfyldt med alle dine medarbejdere. Du kan vælge at sortere dem fra, som der ikke skal have overført ferie. Det er dog ikke nødvendigt, så længe der ikke står data i felterne ud for medarbejderne. Vær opmærksom på, at du ikke må slette kolonner, selvom de ikke skal bruges.

Der skal tastes 2 linjer for hver medarbejder. 

 

Dato for påvirket ferieperiode (kolonne G):

 • Sidste ferieår: Datoen skal ligge i det pågældende ferieår. Fx sidste dato i ferieåret (31-08-2021)
 • Indeværende ferieår: Systemet vælger altid indeværende ferieår, hvis feltet efterlades blankt. 

Feriegrundlag (Kolonne W)

 • Sidste ferieår: Indsæt den ferieberettigede løn med negativt fortegn (Du skal indsætte værdien af den ferieberettigede løn, som feriedagene har).
 • Indeværende ferieår: Indsæt samme beløb med positivt fortegn i linjen for indeværende ferieår.

Optjente feriedage (Kolonne X)

 • Sidste ferieår: Indsæt antal feriedage der skal nedskrives i linjen med negativt fortegn.
 • Indeværende ferieår: Indsæt antal feriedage der skal overføres med positivt fortegn.

Beregning af den ferieberettigede løn

Du kan bruge denne formel til at beregne beløbet for den ferieberettigede løn.

mceclip1.png

Se eksempel nedenfor.

 

VIGTIGT!

I kolonnen 'Ferietillæg optjeningsprocent' skal du huske at rette til 0.00%, så der ikke beregnes ferietillæg af overført ferie. Systemet beregner automatisk 1% i ferietillæg af de ferieberettigede løn og for at undgå dette indsættes 0,00 i dette felt.

 

mceclip0.png

 

Trin 3: Upload udfyldt fil 

Du uploader importfilen i samme fane, hvor du downloadede skabelonen. 

 • Gå til Virksomhed - Opsætning.
 • Vælg underfanen 'Dataimport'.
 • Vælg 'Primobalancer/saldokorrektioner'.
 • Vælg 'Upload udfyldt fil'.

mceclip2.png

 

 

mceclip3.png

 • Klik 'Upload' og find den gemte fil.
 • Klik dernæst på 'Importér'.

Når filen er uploadet kan du se de nye saldi til ferieregnskabet for medarbejderne på deres lønsedler. 

Hvis der er en fejl i den fil, der importeres, vil du få en pop op-besked som fortæller hvad fejlen er, angivet med værdierne på række og kolonne fx 26C eller navene på felterne fx Gage på Hans Hansen.

 

Se også vejledningerne:

'Import af primobalancer'

'Overførsel af ubrugte feriepenge'.