SUPPORT

Her på siden kan du læse vores supportartikler til Intect. Vi opdaterer løbende vores artikler, men hvis der er et emne eller en funktion, du ikke mener er belyst tilstrækkeligt, så skriv endelig til os. Du kan også kontakte supporten, som er åben alle hverdage 9-15.

Feriedifferenceberegning

Ifølge den nye ferielov skal du beregne feriedifferencen, hvis du har en medarbejder som er ansat med ferie med løn og som har en ændring i den gennemsnitlige arbejdstid. I denne vejledning beskrives hvordan du kan foretage beregningen.

Denne artikel er sidst opdateret: juli-22.

 

Som udgangspunkt skal medarbejderne have den sædvanlige og fastpåregnelig løn når de holder ferie og er ansat med ferie med løn. Der skal kun beregnes feriedifference når der er tale om medarbejdere, som har ferie med løn og som er gået enten op eller ned i arbejdstid. 

 

Når medarbejderen holder ferie bruges de ældste feriedage først. Du skal derfor tilbage og se på medarbejderens arbejdstid, da feriedagene blev optjent. Du skal ikke lave feriedifferenceberegning hvis din medarbejders løn ændres, det er kun ved en ændring i arbejdstiden.

 

EKSEMPEL

Medarbejderen holder 4 dages ferie i november måned.

Medarbejderen arbejdstid:

  • September 37 timer om ugen (7,4 timer om dagen)
  • Oktober 30 timer om ugen (6 timer om dagen)

Månedslønnen omregnes til en timeløn på 180 kr. i timen.

 

Medarbejderens løn under ferien i november:

7,4 timer x 180 = 1. og 2. feriedag

6 timer x 180 = 3. og 4. feriedage

I september havde medarbejderen 37 timer om ugen og det vil sige at feriedag 1 og 2 er optjent på et højere grundlag end feriedag 3 og 4, som er optjent i oktober, hvor medarbejderen gik ned i arbejdstid til 30 timer om ugen. Medarbejderen skal derfor have udbetalt feriedifferencen, som er beregnet nedenfor.

 

Beregning af feriedifferencen

7,4 timer pr. dag - 6 timer pr. dag = difference på 1,4 timer pr. dag.

Timeforskellen x timeløn x antal feriedage (1,4 x 180 kr. x 2 dage = 504 kr.

De 504 kr. skal udbetales i en lønart, der ikke er ferieberettiget. Fx lønarten 'Tillæg, bonus mm. uden ferieberettigelse'. Husk du kan ændre teksten til fx Feriedifference.

 

Hvis medarbejderen er gået op i arbejdstid skal du ligeledes beregne feriedifferencen og dernæst fratrække beløbet på den lønseddel, hvor ferien afholdes. Du kan bruge den samme lønart - 'Tillæg, bonus mm. uden ferieberettigelse' - og indsætte et minusbeløb.

 

Vær opmærksom på, at der ikke er en automatisk beregning af feriedifferencen i Intect. Du vil få en advarsel, der beskriver at du skal være opmærksom på, at der skal beregnes feriedifference og så henviser vi til ovenstående beregningsmetode.