SUPPORT

Her på siden kan du læse vores supportartikler til Intect. Vi opdaterer løbende vores artikler, men hvis der er et emne eller en funktion, du ikke mener er belyst tilstrækkeligt, så skriv endelig til os. Du kan også kontakte supporten, som er åben alle hverdage 9-15.

Intect opdateringer 5.05 - juni 2021

Væsentlige nyheder

Ny rapport ”Saldohistorik”

Denne rapport hjælper dig med at forstå hvordan en given saldo er opstået, ved at vise samtlige posteringer som indgår i saldoens opgørelse. Dette kan være en stor hjælp til fejlsøgning, afstemning og generel forståelse af systemets beregninger.

Rapporten kan trækkes for en række forskellige typer af saldi – eksempelvis ferie, fritvalgsordning, overtidssaldo mm. Der er dog visse saldi som rapporten ikke dækker.

Intern reference: GS-6110

 

Forbedret godkendelses-flow til timeposter

Fremover kan du tilvælge at tidsposter skal godkendes af en chef før de efterfølgende godkendes af en lønadministrator. Det gøres under fanen ”Indstillinger” -> Roller og adgangsstyring.

Hvis denne funktion er tilvalgt, skal alle tidsposter som udgangspunkt igennem to led af godkendelse. Det første led – chef-godkendelse – skal som udgangspunkt foretages af medarbejderens chef, eller chefen for medarbejderens afdeling hvis der ikke er angivet en chef direkte på medarbejderen. Bemærk at sådanne chefer normalt bør sættes op med rollen ”Medarbejder”.

Har du tilvalgt avancerede dimensionsværdier, har du mulighed for at angive at en given dimensionsværdi skal have en tilknyttet godkender. I så fald er det denne godkender der overtager ansvaret for chef-godkendelse på de poster der har den pågældende dimensionsværdi. Er der konflikt mellem flere dimensionsværdier på samme post, vil dimension 3 få første prioritet og dimension 2 få anden prioritet.

Posterne overføres først til løndata når de er godkendt af en lønadministrator, hvilket først kan ske når de forinden har været godkendt af en chef. Brugere med rollen ”Administrator” kan dog godkende posterne direkte, og altså overstyre chef-godkendelsen.

Tilvælger du ikke chef-godkendelse under Indstilling, er der altid kun ét godkendelses-step, hvor enhver lønadministrator kan godkende.

Bemærk at ændringerne medfører at medarbejdere ikke længere har mulighed for at godkende deres egne poster. Kunder som er berørt af dette, har modtaget en email med yderligere detaljer.

Intern reference: GS-8459 / GS-8460 / GP-1643

 

Bedre styring af automatiske korrektioner af løndata

Når du udsteder mere end én lønseddel for samme lønperiode til en medarbejder, korrigerer Intect automatisk beløbet på ændrede poster. Hvis fx en medarbejder har fået 30.000 i fast månedsløn men skal stige til 35.000 med tilbagevirkende kraft, skal du blot ændre den eksisterende post til 35.000 og køre en ny lønseddel. Der udbetales så automatisk de manglende 5.000, uden at du behøver gøre andet.

Denne adfærd er dog ikke altid ønskværdig, og nogle kunder foretrækker at have en højere grad af styring over præcist hvad de enkelte lønlinjer udløser – også selv om det kan medføre manuelt arbejde. Derfor har vi nu givet mulighed for at du kan slå funktionen fra under Virksomhed -> Indstillinger.

Forudsat du har funktionen slået til, har vi desuden forbedret hvordan systemet regner i lidt mere komplicerede tilfælde, fx når timeposter har ændret både antal og sats siden den første løndseddel blev udstedet. Samtidig tilføjer systemet automatisk teksten ”(korrektion)” efter de relevante linjer, så både medarbejder og administrator kan se at systemet automatisk har korrigeret posten.

Har du spørgsmål til noget af ovenstående, så tag endelig fat i vores support for en uddybning.

 

Andre væsentlige ændringer

Automatisk omfordeling af dimensionsværdier slår nu igennem i rapporten

Vi introducerede for nylig en indstilling til automatisk at fordele dimensionsværdier på beregnede poster som eksempelvis ATP. Disse indstillinger slog dog kun igennem når du integrerer med et økonomisystem, så data overføres automatisk. Fra og med denne opdatering vil det nu også slå igennem i rapporterne ”Lønkørselstotaler” og ”Lønseddelstotaler”.

Intern reference: GS-8276

 

Forbedret beregning af feriepenge-hensættelse i bogføringen

Vi har forbedret den formel vi benytter til at beregne hensættelsen til feriepenge, hvilket gerne skulle give et mere retvisende beløb for hensættelsen i virksomhedens bogføring.

Intern reference: GS-7386 / GS-8710

 

Forbedringer til rapporten med timeposter

Rapporten der viser timeregistreringer på tværs af medarbejdere er udvidet med en række nye informationer og konfigurationsmuligheder. Samtidig har vi sikret at chefer med rollen ”Medarbejder” altid kan trække rapporten for deres underordnede.

Intern reference: GS-6500

 

Pensionsbetalinger på korrektions-lønsedler

Når du laver en korrektions-lønseddel, altså en lønseddel nr. 2 for en allerede bogført periode, indgår der nu pensionsbidrag af indkomsten. Bemærk dog at der ikke tages højde for eksempelvis ændrede eller tilføjet pensionsordninger, ligesom systemet ikke regulerer satsen for allerede indbetalt pension med tilbagevirkende kraft. I disse tilfælde er det bedre at tilbageføre lønsedlen og bogføre den igen med ændringerne.

Intern reference: GS-5589

 

Træk betalingsfil til Nets

Rapporten ”Betalinger” kan nu trækkes i det særlige filformat der benyttes til Nets overførselsservice. Hvis jeres bank tillader at du uploader en fil i dette format, kan du potentielt udskyde den deadline der normalt gælder for betalingerne. Bemærk at Intect ikke tager ansvar for betalinger der sendes på denne måde. Kontakt jeres bank for at høre om de understøtter formatet.

Intern reference: GS-8756

 

Det med småt

 • Rapporten ”Betalinger” kan nu grupperes efter de forskellige typer af betalinger – altså nettoløn, pension, skat og feriepenge. (GS-8707)
 • Under Medarbejder -> Lønsedler kan du nu vælge kun at vise de lønsedler som hører til en specifik ansættelse på medarbejderen (for medarbejdere med flere ansættelser på samme fysiske person). (GS-8699)
 • Indefrysningsperioden er nu som udgangspunkt skjult i rapporten ”Feriesaldi”, medmindre du aktivt vælger at den skal vises. (GS-8145)
 • Når du vælger at overstyre lønperioden på en lønkørsel, får det nu effekt på ATP, ferie og skattefradrag. (GS-8794 / GS-8832 / GS-8833)
 • Rapporterne ”Lønseddelstotaler” og ”Lønkørselstotaler” viser ikke længere en sum for hele perioden (altså inkl. eventuelle andre lønkørsler i samme periode), men kun for den valgte lønkørsel. Dette har givet os mulighed for at optimere koden bag rapporterne, så de nu vises hurtigere. (GS-2652)
 • Rapporten ”Medarbejder/Lønart matrix” medtager nu lønarternes sekundære eksterne reference. (GS-8480)
 • Vi har forbedret udregningen af AMA-bidrag for grønlandske kunder. (GS-8598)
 • Lønarterne for pensionsbidrag er omdøbt med mere retvisende navne og beskrivelser. (GS-8417)
 • Rapporten ”Lønsedler, samlet fil” kan nu trækkes i en version hvor hver enkelt lønseddel vises på medarbejderens foretrukne sprog. Som standard vises alle lønsedler på administrators sprog. (GS-8720)
 • Efter bogføring af en lønkørsel vil systemet ikke længere flytte fokus til den nye lønkørsel der oprettes automatisk for næste periode. I stedet forbliver den netop bogførte lønkørsel i fokus. (GS-8551)
 • Vi har forbedret pladsfordelingen af de forskellige kolonner i sektionen ”Lønspecifikation” på lønsedler, for at undgå at linjer fremstår med dobbelt højde når det ikke er nødvendigt.
 • For medarbejdere med indkomsttype 5, hvor en række funktioner er deaktiveret, viser vi nu en forklarende hjælpetekst når du holder musen over et af de pågældende elementer. (GS-6941)
 • For samme gruppe af medarbejdere (indkomsttype 5) har vi revideret hvilke lønarter der kan benyttes. Der kan angives honorar med eller uden AM-bidrag, og desuden tillæg eller reduktioner efter skat (fx udlæg). (GS-8072)
 • Det er ikke længere muligt at gennemføre import-operationer som opdaterer medarbejderes CPR-nummer. Erfaringsmæssigt skyldes det normalt at der er lavet en fejl i filen, som potentielt kan have uheldige konsekvenser. CPR-numre kan derfor nu kun rettes manuelt i interfacet. (GS-8849)
 • Som altid har vi lavet en række mindre forbedringer til layout, performance, kodestruktur mv.