SUPPORT

Her på siden kan du læse vores supportartikler til Intect. Vi opdaterer løbende vores artikler, men hvis der er et emne eller en funktion, du ikke mener er belyst tilstrækkeligt, så skriv endelig til os. Du kan også kontakte supporten, som er åben alle hverdage 9-15.

Frister for lønkørsel

I denne vejledning får du en beskrivelse af fristen for lønkørsel. Dertil beskriver vi, hvad du kan gøre, hvis du ikke har nået at bogføre lønnen inden fristen.

Denne artikel er sidst opdateret: juli-22.

 

Fristen for lønkørslen afhænger af om du overfører lønnen via Nemkonto eller via konto-til-konto overførelse.

 

Fristen for lønkørsel er:

Nemkonto

Én bankdag før dispositionsdatoen kl. 8:00.

Konto til konto

Én bankdag før dispositionsdatoen kl. 11:00.

 

Vær opmærksom på, at hvis der blot er én medarbejder i din lønkørsel, der er sat til Nemkonto, så gælder reglerne for Nemkonto, selvom resten af medarbejderne afregnes via konto-til-konto.

Se lønkalenderen nederst i denne vejledning.

 

Jeg nåede ikke at bogføre inden fristen - hvad gør jeg?

Hvis du kommer for sent med at godkende lønnen har du følgende muligheder:

1) Ret dispositionsdatoen til næstkommende hverdag og meddel dine medarbejdere, at lønnen udbetales en dag senere end normalt.

2) Ret til manuel udbetaling af løn på virksomhedens stamdata og lav en udbetaling af nettolønnen via en manuel bankoverførelse. Husk at ændre til manuel overførelse af løn på virksomhedens stamdata, som vist nedenfor. Det kan du rette tilbage igen, når lønnen er bogført, så det er står korrekt til den næste lønkørsel.

 

3) Hvis du har kontonumre på dine medarbejdere og indsætter det i lønsystemet og fristen for konto-til- konto overførelse endnu ikke er overskredet, kan du overføre via konto-til-konto. Du skal blot fjerne markeringen til Nemkonto, som vist herunder: