SUPPORT

Her på siden kan du læse vores supportartikler til Intect. Vi opdaterer løbende vores artikler, men hvis der er et emne eller en funktion, du ikke mener er belyst tilstrækkeligt, så skriv endelig til os.

Intect opdateringer 5.03 - marts 2021

 

Større overhaling til beregningsgrundlag for pension mm.

Vi har udvidet de forskellige beregningsgrundlag som kan vælges til hhv. pensionsordninger, fritvalgsordningen, SH-dage og feriefritimer. Vi har forbedret beregningerne for de eksisterende valgmuligheder, tilføjet flere varianter, og afgrænset hvilke beregningsgrundlag der kan vælges til de forskellige typer af opsparing.

Som udgangspunkt kan du forvente at jeres virksomhed fortsætter med de samme beregningsgrundlag som hidtil. Hvis der tidligere har været uhensigtsmæssigheder i beregningerne, kan du forvente at de nu er løst.

Har du spørgsmål til ændringerne, så kontakt os på support@intect.dk.

 

BETA: Avancerede dimensionsværdier

Som noget nyt har du nu mulighed for at tilvælge avancerede dimensionsværdier, som gør Intects tre brugerdefinerede dimensioner endnu mere kraftfulde.

Tidligere kunne medarbejdere og lønadministratorer indtaste en hvilken som helst tekst-streng som dimensionsværdi. Nu kan du i stedet definere afgrænsede lister med de mulige værdier man skal kunne vælge. Du kan vælge at en given dimensionsværdi kun skal kunne benyttes af medarbejdere i en given afdeling eller baseret på en bestemt skabelon. Fra næste opdatering (i april) vil du ydermere kunne angive en specifik godkender til timeposter med en given dimensionsværdi.

Avancerede dimensionsværdier skal tilvælges aktivt. Gør du ikke noget, fortsætter systemet med at virke præcist som hidtil. Du finder indstillingerne under den nye fane Virksomhed -> Opsætning -> Dimensioner.

 

Tidsarts-lønkonfigurationer kan afgrænses til afdeling, skabelon eller dimensionsværdi

Når du opsætter hvordan en tidsart skal omdannes til løndata, kan du nu angive at en given linje kun skal have effekt hvis medarbejderen eller posten matcher en given afdeling, skabelon eller dimensionsværdi. Sidstnævnte kræver at avancerede dimensionsværdier er aktiveret, jf. foregående afsnit.

 

Automatisk betaling via Nets til Horestas feriefond

Virksomheder der benytter Horestas feriefond til at administrere medarbejdernes feriepenge, har nu mulighed for at tilvælge automatisk betaling via Nets. Det opsættes under Virksomhed -> Generelt.

 

Udvidelse til Quinyx-integrationen

Når du integrerer til Quinyx, er det nu muligt at vælge om Intect kun skal importere godkendte timeposter, eller alle poster uafhængigt af godkendelsesstatus.

 

Omdøb fritvalgsordningen til et valgfrit navn

Du har nu mulighed for at give fritvalgsordningen et andet navn. Det gøres under Virksomhed -> Opsætning -> Indstillinger.

Navnet vil slå igennem i interfacet og i saldo-sektionen på lønsedler. Bemærk at du selv skal omdøbe de relevante lønarter.