SUPPORT

Her på siden kan du læse vores supportartikler til Intect. Vi opdaterer løbende vores artikler, men hvis der er et emne eller en funktion, du ikke mener er belyst tilstrækkeligt, så skriv endelig til os. Du kan også kontakte supporten, som er åben alle hverdage 9-15.

Intect opdateringer 5.02 - februar 2021

Bemærk: Som noget nyt angiver vi vores interne sagsnummer ud for hver ændring. Det hjælper os internt, og giver dig samtidig en reference, hvis du er i kontakt med os og ønsker at spørge ind til ændringen.

Vigtigste nyheder

 

Fejl og advarsler vises på de enkelte medarbejdere

De fejl og advarsler som kan ses i fanen "Virksomhed" -> "Lønkørsler", er nu også synlige, når du redigerer den enkelte medarbejders løn - altså under fanen "Medarbejder" -> "Løndata".

Intern ref.: GS-184

 

Afrunding af nettoudbetaling

Du kan nu vælge at den endelige udbetaling skal afrundes til hele kroner. Du kan vælge at der altid skal rundes op, altid rundes ned, eller rundes af til nærmeste hele beløb.

Afrundingen bliver automatisk bogført på sin egen dertil indrettede lønart.

Intern ref.: GS-3907

 

Lønart til justering af indeholdt A-skat samt arbejdsdage lagt til grund for fradrag

Ud over mulighederne for at redigere skattekort manuelt, eller justere fradrag og trækprocent via medarbejderens stamdata, har du nu også mulighed for at regulere det endelige skattebeløb med en lønart. Skatten udregnes som normalt og reguleres derefter enten op eller ned baseret på det beløb, du indtaster.

Bemærk, at du skal angive et positivt beløb for at mindske den indeholdt skat og et negativt beløb for at øge den.

Reguleringen påvirker også, hvad der indberettes til E-Indkomst i felt 15, ”Indeholdt A-skat”.

Samme lønart kan også benyttes, hvis du har valgt, at medarbejderens fradrag skal baseres på deres faktiske antal arbejdsdage. Antallet af arbejdsdage hentes normalt fra tidsregistreringen, men du har mulighed for at indtaste det i stedet ved brug af denne lønart. Hvis dataene fra timeregistrering ikke matcher det antal arbejdsdage, kan du ligeledes bruge lønarten til at regulere det.

Intern ref.: GS-7893

 

Forbedret brugeroplevelse og kodestruktur ved bogføring af lønkørsler

Når du bogfører en lønkørsel, visualiserer vi nu de forskellige trin, der hidtil er sket bag kulisserne. Herunder at lønkørslen først genberegnes, derefter bogføres, så overføres til virksomhedens økonomisystem og til sidst oprettes der en ny kladde for næste lønperiode. Det giver dig et bedre overblik over, hvad der sker i processen, og hvor langt systemet er kommet, da hele affæren godt kan tage et par minutter i større virksomheder.

Ændringen er en del af en større ændring af kodestrukturen bag kulisserne, som skal sikre, at processen sker mere smidigt, hurtigere og med mindre risiko for fejl. Desuden er koden nu bedre gearet til at håndtere perioder med spidsbelastning, hvor mange kunder bogfører lønkørsler samtidig.

Intern ref.: GS-7919

 

Andre væsentlige ændringer


E-conomic integration udvidet med håndtering af afdeling

Du kan nu vælge, at e-conomics afdelingsbegreb skal indgå, når der overføres bogføringsdata til kassekladden. Du kan angive om e-conomics afdelinger også svarer til afdelinger i Intect, eller om det i stedet matcher en af vores tre valgfrie dimensioner.

Intern ref.: GS-6807

 

Vis til- og fra-dato på lønsedler

I lønartsopsætningen kan du nu vælge, at til- og fra-datoer på de enkelte lønlinjer skal fremgå som del af beskrivelsen på lønsedlerne, når den pågældende lønart benyttes.

Intern ref.: GS-7241

 

Forbedret medarbejderoprettelse i Grønland

Når du opretter medarbejdere i en grønlandsk virksomhed, kan du nu indtaste det fradrag, der matcher medarbejderens løncyklus. Tidligere skulle du altid indtaste det månedlige fradrag - også selv om medarbejderen eksemplelvis var 14-dageslønnet.

Intern ref.: GS-4342

 

Bedre mulighed for manuel håndtering af skattekort

Du har nu mulighed for at deaktivere skattekort, der kommer fra E-Indkomst, så manuelt oprettede skattekort kan overstyre. Desuden bliver du nu spurgt, om du vil anmode om et nyt skattekort fra E-Indkomst, når du opretter et manuelt. Tidligere skete det altid automatisk, uden at du havde mulighed for at fravælge det.

Intern ref.: GS-7553

 

Forbedringer til Quinyx-integrationen

Integrationen med Quinyx er udvidet med muligheden for at angive, om du ønsker, at ansættelsesskabeloner (frem for de enkelte ansættelser) skal opdateres af integrationen, samt om du ønsker at importere samtlige medarbejdere eller kun dem, som har tidsregistreringer i en given periode.

Intern ref.: GS-8069, GS-8367

 

Forbedringer til Planday-integrationen ved brug af ”Master portal”-funktionen

Vi har forbedret håndteringen af Planday’s ”Master portal”-koncept. Kontakt os for yderligere detaljer, hvis du er interesseret.

Intern ref.: GS-8360

 

Det med småt

  • Saldi for Fritvalgsordningen vises nu altid på lønsedlen, hvis der er en saldo. Dette gælder også selv om den ikke ændrer sig på den aktuelle lønseddel. Samtidig skjuler vi saldoen, når den er 0. Selv hvis medarbejderen måtte have en fritvalgsordning opsat under sine stamdata. (GS-8402)
  • Det er normalt ikke muligt at ændre ferietype på et igangværende ansættelsesforhold med bogførte lønsedler. Vi har dog nu lempet denne restriktion, således at det er tilladt at skifte fra ferietypen ”Ingen” til en anden værdi. Derefter fanger bordet dog😊 (GS-8389)
  • Vi har lavet en række visuelle layout-forbedringer til især dialogbokse og tidsregistrering på mobile enheder. (GS-5606, GS-7005)
  • Når du deaktiverer en medarbejder, uden at der er kørt en fratrædelseslønseddel, vises der nu en advarsel om dette under fanen Lønkørsler. Du bør normalt ikke deaktivere medarbejdere manuelt. Du skal i stedet blot sætte en fratrædelsesdato, hvorefter systemet automatisk behandler fratrædelsen og deaktiverer medarbejderen ved næste lønkørsel.
  • Vi har tilføjet en ny saldo på lønsedlerne, nemlig for indkomst som ikke er AM-bidragspligtig. Det dækker eksempelvis sygedagpenge.