SUPPORT

Her på siden kan du læse vores supportartikler til Intect. Vi opdaterer løbende vores artikler, men hvis der er et emne eller en funktion, du ikke mener er belyst tilstrækkeligt, så skriv endelig til os. Du kan også kontakte supporten, som er åben alle hverdage 9-15.

Registrering af timer, feriedage og fravær

Som medarbejder kan du registrere dine fraværs- eller arbejdstimer som aftalt med din arbejdsgiver, i Intect.

Denne artikel er sidst opdateret: Juli-22.

 

Registrerer timer på følgende måde

  1. Log ind i Intect og klik på fanen 'Timer'.
  2. Vælg den Lønperiode, dine timer tilhører.
  3. Klik på knappen +Tilføj Ny Linie.
  4. Vælg den aktuelle type. Standardtyperne er Ferie, Feriefridage, Arbejde, Overarbejde, Sygdom, Barn syg, Barselsorlov og Orlov. Hver opmærksom på, at din arbejdsgiver kan have ændret navnene eller oprettet nye, som du skal bruge i stedet.
  5. Vælg startdato for timerne. Hvis perioden strækker sig over flere dage, kan du også indtaste slutdato. Fx hvis du har været syg i mere end en dag.
  6. Vælg antal enheder og tjek at det stemmer overens med enhedstypen (timer/dage). Hvis din enhedstype er i timer, kan du også indtaste et fra og til tidspunkt, så bliver enhederne udfyldt automatisk.
  7. Indtast evt. en beskrivelse af fraværet eller arbejdstimerne.
  8. Hvis du er chauffør af en art, og du skal indtaste antal km kørt, så kan du påføre dette tal i kolonnen Km kørt.
  9. Tilføj flere timer i samme periode ved at klikke på knappen +Tilføj Ny Linie og start fra punkt 4.
  10. Hvis du har lavet en fejl, og du ønsker at slette en linje, kan du klikke på det røde kryds-ikon yderst til højre i skemaet.

 

 

 

Godkendelse og afvisning

Når du har indtastet alle tidsposter i den valgte periode, skal du klikke på 'Godkend Perioden'. Herefter bliver tidsposterne automatisk opdateret hos din lønadministrator, som kan godkende eller afvise tidsposterne. Godkendte tidsposter bliver registreret på din næste lønseddel med den givende reduktion eller stigning i udbetalingen af lønnen. Hvis en tidspost bliver afvist, får du automatisk en opdatering i Intect, hvor du under lønposten kan du se begrundelse for afvisning.