SUPPORT

Her på siden kan du læse vores supportartikler til Intect. Vi opdaterer løbende vores artikler, men hvis der er et emne eller en funktion, du ikke mener er belyst tilstrækkeligt, så skriv endelig til os.

Opdatering Intect 2.18 – 23.4.2018

Større nyheder

IOS app er nu live

Intects app til iPhone og iPad kan nu hentes i App Store. App’en giver dig alle de samme funktioner som når du benytter Intect i din browser.

Vi vil endnu gerne en gang takke de mange aktive betatestere, som har gjort det muligt at frigøre app'en i en færdig version blot en måned efter beta-lanceringen.

Log på https://app.gratisal.dk i din browser på iPhone eller iPad, så får du automatisk vist et link til at installere app'en. Det samme gælder i øvrigt på Android.

Bemærk: På grund af Apples procedure for godkendelse af opdateringer, kan der gå et par dage fra en ny version lanceres og til den er tilgængelig i iOS-udgaven.

 

Image-1.jpg

 

 

Nye funktioner i tidsmodulet

Nye felter i tidsmodulet: Start- og sluttidspunkt, kørte kilometer samt dimensioner

 

5.png

 

Nu er det muligt at registrere start- og sluttidspunkt i tidsmodulet. Timer udfyldes automatisk når disse værdier indtastes. Tidspunkterne benyttes desuden til beregning af arbejdstidstillæg – se næste punkt.
Desuden er det muligt at indtaste antal kørte kilometer i forbindelse med en vagt.

Dimensionsfelterne er valgfrie og vises kun hvis virksomheden har aktiveret denne funktion. 

Konfiguration af tidsarters opførsel i lønmotoren, herunder tillæg uden for normal arbejdstid

Denne funktion er avanceret, og vi vil snarest frigive en detaljeret guide til at bruge den. I mellemtiden er du velkommen til at kontakte os for assistance.


Kort fortalt kan du nu angive hvordan hver tidsart skal opføre sig, når posterne godkendes og overføres til lønmotoren. Der kan benyttes mere end én lønart, og tillæg mv. kan gøres afhængige af arbejdstidspunktet, fx sene aftener, weekender eller helligdage.

Funktionen tilgås her:

 

4.png

 

Og her er et eksempel på opsætning:

 

mceclip6.png

 

Anciennitetstillæg

Anciennitetstillæg kan konfigureres på medarbejderskabeloner som vist her:

 

mceclip0.png

 

Tillæggene tildeles automatisk til medarbejdere der er ”baseret på” den relevante skabelon og opfylder kriterierne for anciennitet.

Bemærk at du skal dobbeltklikke på skabelonen for at gå i redigerings-tilstand før du trykker på knappen, ellers kan data ikke redigeres.

Desuden er det nu muligt at angive en anciennitetsdato på medarbejdere, som kan være forskellig fra ansættelsesdatoen. Feltet er valgfrit, da ansættelsesdatoen benyttes hvis det er blankt.

 

2.png

 

Overtidstillæg 

Ligesom med anciennitetstillæg kan dette defineres på medarbejderskabeloner.
Du kan angive at en samlet arbejdstid pr. lønperiode udløser et tillæg, enten i procent eller med et beløb pr. time. Du kan angive at tillægget gælder for alle arbejdstimer, kun for et interval, eller kun for timer over en bestemt minimumsgrænse.

Bemærk også her at du skal dobbeltklikke på skabelonen for at gå i redigerings-tilstand før du trykker på knappen, ellers kan data ikke redigeres.

 

mceclip4.png

 

mceclip3.png

 

Andre væsentlige ændringer

Ny eIndkomst rapport til lønafstemning

Nu er det muligt at trække rapporter om eIndkomst data over en periode eller for udvalgte lønkørsler:

 

1.png

 

mceclip1.png

 

Med den kommende opgradering i maj vil der være mulighed for at få værdien af fri bil, telefon mv. med i bogføringen, så det er nemmere at afstemme mellem bogføringen og eIndkomst uden om Intect. 

Ny lønart til udbetaling af opsparet ferie

Denne lønart kan bruges når en funktionær har opsparet ferie til overs efter ferieårets afslutning. Du skal blot indtaste antal dage der skal udbetales, så vil Intect automatisk beregne beløbet og nedskrive medarbejderens feriesaldo.

Bemærk at dette kun gælder de 25 feriedage som opspares ifølge Ferieloven. 

Mulighed for overstyre feriesats ved fratrædelse af funktionærer

Nogle overenskomster anvender en højeres sats for feriepenge ved fratrædelse end de normale 12,50%. Dette har du nu mulighed for at angive på skabeloner og/eller udvalgte medarbejdere. 

Ændre layout på lønsedler i sektionen "lønspecifikation

Vi har ændret lønsedlerne så det er nemmere at gennemskue linier hvor der er anvendt en procentsats i stedet for et beløb pr. time eller enhed.

Eksempel på det nye layout:

 

mceclip0__1_.png

 

Øvrige ændringer

  • Der vises nu en saldo for skattefri kørselsgodtgørelse på lønsedler
  • Ny valgmulighed for beregning af pensionsgrundlag: ”Skattepligtig indkomst inkl. feriepenge og SH/Fritvalgs-opsparing”
  • Lønsedler i HTML-format ser nu mere korrekte ud når de printes. Det bedste resultat opnås i Firefox – vi arbejder på at rette mindre issues i andre browsere.
  • Forbedringer til visningen af lønsedler og interface på mobile devices
  • En række mindre bugrettelser