SUPPORT

Her på siden kan du læse vores supportartikler til Intect. Vi opdaterer løbende vores artikler, men hvis der er et emne eller en funktion, du ikke mener er belyst tilstrækkeligt, så skriv endelig til os.

Opdatering Intect 2.19 - 21.5.2018

Større nyheder

Omregning til udenlandsk valuta på lønsedler

 • Hvis en foretrukken udenlandsk valuta er specificeret under Medarbejder -> Generelt, vil medarbejderen fremover kunne se en omtrentlig omregning af det udbetalte beløb til denne valuta på sin lønseddel.
 • Beregningen fremgår under afsnittet Lønspecifikation, lige neden under det udbetalte beløb i danske kroner.
 • Der anvendes dagsaktuelle kurser.

 

1.png

 

Ny rapport: Medarbejder / lønart matrix

 • Ny rapport ved navn Medarbejder / lønart matrix som trækkes under under Virksomhed -> Lønkørsler.
 • Rapporten indeholder et overblik over løndata fordelt på medarbejdere og lønarter. Dens output minder om det overbliksbillede der kan ses under Virksomhed -> Lønkørsler -> Redigér Løndata.
 • Rapporten kan enten baseres på de aktuelle data under Medarbejdere -> Løndata for alle medarbejdere, eller på data fra en bestemt lønkørsel. Hvis førstnævnte mulighed vælges, er rapporten identisk med en eksisterende rapport der findes under Løndata.
 • Sæt hak i Kun lønarter fra overblik, for kun at få vist de lønarter hvor der under Virksomhed -> Generelt er sat hak i feltet Vis i overblik.
 • Rapporten kan desuden valgfrit filtreres så der kun vises en bestemt afdeling og/eller løncyklus

 

2.png

 

Klik på billedet, for at forstørre.

 

4.png

 

Klik på billedet, for at forstørre.

 

Import af Timeposter

 • Det er nu muligt at importere Timeposter til Intect. Importen minder på mange måder om import af løndata og fungerer på grundlæggende samme måde.
  • Download af skabelon og upload af udfyldte filer sted under Virksomhed -> Opsætning -> Dataimport.
  • Posterne indlæses under Medarbejdere -> Timer og kan overføres til løndata når de godkendes, præcis som poster der er indtastet manuelt.
  • Ligesom ved import af løndata kan du vælge at angive medarbejdere ud fra enten CPR-nummer, Navn, Ekstern Reference eller Medarbejder-ID.

 

3.png

 

 

GDPR

 • Når en administrator logger ind, skal de nye GDPR-regler godkendes ved indtastning af password, før systemet kan benyttes. Se mere her.

Andre væsentlige ændringer

Udvidelse til tidsarts-lønkonfigurationer: Knyt til skabelon, og omregn mellem enhedstyper

 • Lønkonfigurationer for tidsarter er en avanceret funktion som lanceredes sidste måned. Den tilgås ved at klikke på tandhjulet ud for en tidsart under Virksomhed -> Opsætning -> Tidsarter.
 • Funktionen er nu udvidet således at du for hver linie kan angive at linien kun skal gælde ansættelser baseret på en bestemt skabelon. Dette er særligt relevant hvis din virksomhed arbejder med flere forskellige overenskomster.
 • Desuden kan du angive en omregningsfaktor mellem enhedstyper. Dette er bedst forklaret med et eksempel:
 • Lad os sige at det for en bestemt Tidsart gælder at medarbejderen skal indtaste et antal dage (ikke timer), og det så er aftalt at hver indtastet dag udløser løn for 7,50 timer. På lønsedlen skal der fremgå arbejdstimerne og ikke antallet af dage.
  Dette kan nu opnås ved at angive en omregningsfaktor på 7,50 og at enhedstypen i løndataene skal være timer, mens den i tids-modulet er dage.

 

5.png

 

Klik på billedet, for at forstørre.

 

Specifikation af tillæg på time-rapport

 • Vi lancerede i sidste opdatering en ny rapport hvor medarbejdere kan se de timeposter der ligger til grund for en lønseddel.
 • Denne rapport er nu udvidet med mulighed for også at vise de variable tillæg som posterne har affødt, jf. tidsartens lønkonfiguration (se det foregående punkt).
 • Hvis du fx har angivet at en tidsart skal udløse en grundløn på 100,- pr. time, samt et tillæg på 50,- på hverdagsaftener efter kl. 18, og medarbejderen arbejder fra kl. 14 til 20 – så vil rapporten nu vise én post fra 14 til 20 med grundlønnen, og en ekstra post fra 18 til 20 for aftentillægget.
 • Således har medarbejderen fuld gennemsigtighed og kan afstemme lønsedlen til sin timeregistrering, vagtplan el. lign.
 • Det er valgfrit om tillæggene skal medtages, så rapporten kan også blot vise de rå timeposter uden hensyn til tillæg.

Mulighed for negativt timeantal på korrektions-lønsedler

 • Intect tillader nu at antallet af arbejdstimer på en lønseddel kan være negativt i visse tilfælde.
 • Dette er kun tilladt hvis der tidligere er bogført en lønseddel på medarbejderen i samme lønperiode, og medarbejderens samlede timeantal for perioden dermed stadig bliver positivt (eller nul).

Pådeling af lønarter i "Drift" og "Balance"

 • Det er nu muligt at angive om en lønart betragtes som Drift, Balance eller ”Øvrige” i regnskabs-sammenhæng.
 • Det nye feltet er udfyldt med standard-værdier fra Intect på alle lønarter, men dette kan overstyres hvis du har adgang til modulet ”Avanceret lønstyring” – herunder også hvis du opretter dine egne lønarter.
 • Rapporterne ”Lønseddelstotaler” og ”Lønkørselstotaler” (som typisk bruges til eksport til økonomisystetmer) kan sorteres efter dette nye felt.

Mindre ændringer

Rapporter

 • Ændrede Feltnavnet for 148 i rapporten vedrørende E-Indkomst Indberetning fra ”Lønmodtagers egen andel af pensionsopsparing” til ”Arbejdsgivers andel af pensionsopsparing”
 • I rapporten Lønkørselstotaler (eksport) under Virksomhed -> Lønkørsler kan man nu sortere på drift/balance
  • Om en lønart er af kontotypen drift eller af kontotypen balance, kan justeres under Virksomhed -> Opsætning -> Lønarter

Login

 • Logindetaljerne til tekstfelterne for Email og Password kan nu kopieres/indsættes, så du ikke behøver manuelt at skrive dem ind
 • Påførte stillingsbetegnelse efter medarbejderens navn under Virksomhed -> Lønkørsler
  • Påførte stillingsbetegnelse over listen af medarbejdere, når man bogfører en ny lønkørsel

Lønsedler layout

 • Sektionen Lønspecifikation er ændret således at det fremgår mere tydeligt hvornår der er tale om et beløb pr. enhed (fx ”Grundløn 160 timer á 100,- = 16.000,-”) og hvornår der er tale om en procentsats (fx ”AM-bidrag 8% af 16.000,- = 1280,-”).
 • Desuden har vi forbedret lønsedlernes udseende på mobile enheder.

Dataimport - Excel skabeloner

 • Den gamle Excel skabelon for Løndata, som kan findes under Virksomhed -> Opsætning -> Dataimport er blevet gjort mere brugervenlig, så den er mere i stil med den nye skabelon for Timeposter
 • I timekolonnerne i alle Excel skabeloner, bliver kolon-tegnet automatisk indsat, så du ikke selv behøver skrive det
  • Eks: Du skriver ”2000” i en celle, som Excel laver om til ”20:00”

Tooltips

 • Som led i vores mål for at have tooltips over alt i Intect, har vi i tabellen Lønarter under Virksomhed -> Generelt oprettet et tooltip der forklarer hvorfor en lønart ikke kan vises i overblikket
  • : De lønarter der ikke kan redigeres, hvis man klikker Redigér løndata under Virksomhed -> Lønkørsler

Andre ændringer

 • Når man retter i CPR-numre for medarbejdere under fanen Medarbejdere, bliver det nye CPR-nummer nu tjekket for Modulus 11, så du ikke længere kan angive et forkert CPR-nummer
 • Hvis man har oprettet en virksomhed uden at angive et CPR-nummer, kan man nu oprette flere virksomheder med samme bruger

Bugfixes

 • Rettede en fejl i iOS appen, som gjorde at tooltips ikke blev vist korrekt på lønsedlerne
 • Rettede en fejl, som forhindrede kolonnerne under Virksomhed -> Opsætning -> Salary Types i at være sorterbare
 • Rettede en fejl, som gjorde at datoen som skat blev betalt på, blev skrevet forkert i rapporten Lønkørselstotaler under Virksomhed -> Lønkørsler
 • Rettede en fejl, som forhindrede tekstfelterne nr.: og Kontonr.: under Medarbejdere -> Generelt i at være redigérbare
 • Rettede en fejl, som gjorde at hvis man skrev ”2400” ind som værdi i felterne Fra og Til i tabellen under Medarbejdere -> Timer, så rettede systemet det til ”23:00”
  • I stedet skriver den nu ”23:59”, og tilføjer en ny linje med det resterende minut, for næste dag
 • Rettede en fejl, som gjorde at hvis man skrev ”0000” ind som værdi i felterne Fra og Til i tabellen under Medarbejdere -> Timer, så slettede systemet værdien helt, hvilket resulterede i at timerne ikke blev registreret
 • Rettede en fejl, som gjorde at konverteringen fra andet system under Virksomhed -> Opsætning -> Dataimport, nogle gange indsatte forkerte værdier for kolonnerne i Excel filen
 • Rettede en fejl, som forhindrede tidspunkter og datoer i at blive gemt i tabeller, hvis man klikkede i en anden celle uden først at klikke på Enter-knappen på ens tastatur
 • Rettede en fejl på Mac og Safari, som forhindrede en i at klikke på tandhjulet yderst til venstre under Virksomhed -> Opsætning -> Tidsarter
 • Rettede en fejl, som gjorde at medarbejdere man importerede under Virksomhed -> Opsætning -> Dataimport, ikke blev vist i listen af medarbejdere yderst til venstre under fanen Medarbejdere
 • Rettede en fejl, som gjorde at indstillingen Aktivér opsparing til Fritvalg/SH-dage ikke virkede korrekt