SUPPORT

Her på siden kan du læse vores supportartikler til Intect. Vi opdaterer løbende vores artikler, men hvis der er et emne eller en funktion, du ikke mener er belyst tilstrækkeligt, så skriv endelig til os.

Opdateringer Intect 3.4 - 18/02/2019

Større ændringer

 

Nye virksomhedsindstillinger relateret til adgangsstyring

Disse gør det muligt at:

  • Forhindre medarbejdere i at redigere egne stamdata via selvbetjening.
  • Forhindre medarbejdere i at oprette og redigere egne timeposter – særligt relevant hvis I importerer timer fra et eksternt system.
  • Tillade ledere med rollen ”Medarbejder” (altså uden adgang til lønadministration) at godkende timeposter for deres underordnede.

Bedre kontering af medarbejderbetalt pension

Medarbejderbetalt pension kan nu automatisk bogføres fra lønnen over på den relevante balancekonto for skyldig pension. Dette fungerer analogt med den samme funktion for ATP, som blev frigivet sidste måned.

Forbedringer til indtastning af datoer

Vi har tilføjet en nemmere og mere intuitiv datovælger og forbedret indtastning af datoer.

Forbedringer til fanen Virksomhed -> Løndata

Det er nu muligt at filtrere på afdeling, løncyklus eller medarbejderskabelon. Samtidig er det blevet nemmere at redigere opsætningen af hvilke lønarter der vises.

 

Andre væsentlige ændringer

 

Simultane login-sessioner

Det er nu igen muligt at have flere simultane login-sessioner på forskellige virksomheder med den samme brugerkonto. Vi vil i en snarlig opdatering lancere væsentlige forbedringer til bogholdere og revisorer der håndterer mange eksterne kunder, men det vil være med fokus på, at hver medarbejder bør have sit eget personlige login

Workbook integration tilpasset til version 10

Integrationen til WorkBook er nu tilpasset ændringer som gælder fra og med version 10 af WorkBook. Bemærk at der er yderligere ændringer på vej i version 10.3 – vi anbefaler, at man ikke opdaterer WorkBook til denne version før, vi har annonceret, at den er understøttet. Det forventes at ske fra medio marts.

Bedre guide til sygedagpenge

Systemet guider dig nu bedre til at anvende lønarten ”sygedagpenge” korrekt.

Bedre søgemuligheder i medarbejderlisten

Det er nu muligt at søge på ansættelses-ID i medarbejderlisten.

Tidszoner uden for CET

Rettelse af bug som kunne medføre at dato-værdier blev gengivet forkert i tidszoner uden for CET. (Således primært relevant for Intect-kunder i Grønland)

Integration til "ASA"

Intect kan nu i integreres systemet ”ASA” som benyttes i uddannelsessektoren.

 

Mindre ændringer

  • "PKA Pension" er blevet tilføjet som pensionsudbyder
  • Forekomst af engelsk ved valg af grønlandsk som sprog er fjernet
  • Danske tekster ved filtrering i grids