SUPPORT

Her på siden kan du læse vores supportartikler til Intect. Vi opdaterer løbende vores artikler, men hvis der er et emne eller en funktion, du ikke mener er belyst tilstrækkeligt, så skriv endelig til os.

Intect opdateringer 3.12 – November 2019

Vigtigste nyheder

 

Ny udvidet fritvalgsordning

Hidtil har fritvalgsordning og opsparing til Søgnehelligdage været samlet i én funktion. Nu skiller vi dem ad. Dette afsnit omhandler, hvordan den nye ordning virker. Næste afsnit forklarer, hvad der sker med den ”gamle” ordning.

Under fanen ”Ansættelse” kan du angive følgende parametre for fritvalgsordningen:

 • En grundlæggende optjeningsprocent
 • Optjeningsgrundlag
 • ”Heraf” til pensionsopsparing
 • ”Heraf” konvertering til dage
 • Antal dage opsparet pr. lønseddel

For at illustrere det er her et eksempel på en opsætning:

 

Fritvalgsordning__billede_til_Zendesk_.png

 

Hvis denne medarbejder har 10.000,- i ferieberettiget indkomst på en given lønseddel, vil der altså ske følgende:

 • 200,- vil gå ind på medarbejderens pensionsopsparing
 • 400,- vil gå til optjening af 1,50 fridage
 • De resterende 400,- (1000 – 200 – 400) vil gå til en generel opsparing

Saldoen for hhv. dage og beløb kan når som helst udbetales eller justeres via dertil indrettede lønarter.

Når du opretter en lønkørsel, kan du vælge at alle tilgodehavende saldi for Fritvalgsordningen automatisk skal udbetales sammen med lønnen. Du kan vælge at afgrænse en sådan lønkørsel til udvalgte medarbejdere. Med andre ord virker dette på præcis samme måde som du er vant til fra den ”gamle” ordning.

Ordningen vil i næste version blive udvidet med en mulighed for at holde regnskab med værdien i kroner og øre af de dage der opspares. Ligeledes vil vi give mulighed for at udbetale saldoen automatisk, enten løbende eller i bestemte intervaller.

I modsætning til den gamle ordning (se nedenfor) kan saldoen på denne nye fritvalgsordning aldrig være negativ.

Under Virksomhed -> Lønkørsler kan du trække en rapport, der giver dig overblik over medarbejdernes saldi for både den gamle og den nye ordning.

 

Gammel "Fritvalg/SH-dage" benyttes nu primært til Søgnehelligdage

Den ordning som hidtil er gået under navnet ”Frivalg/SH-dage” ændrer som udgangspunkt navn til ”Søgnehelligdage” og skal normalt kun bruges til det formål. Selve funktionaliteten dog er uændret, og du kan fortsætte med at benytte ordningen som du hidtil har gjort. Derfor vil du også kunne se den omtalt som ”Søgnehelligdage (evt. fritvalg)”.

Under Virksomhed -> Opsætning -> Indstillinger kan du som noget nyt selv vælge, hvad du ønsker at kalde ordningen, så navnet kan afspejle det formål den har i netop din virksomhed.

 

Integration med Planday 

Det er nu muligt at importere medarbejder-stamdata samt timeposter fra Planday. Du skal blot angive en Planday API-nøgle under fanen Virksomhed -> Opsætning -> Integrationer. Du kan læse vores hjælpeartikel om integrationen på denne side.

Du kan også læse mere om Planday integrationen her

 

Håndtering af medarbejdere med løbende indberetning af feriedata til eIndkomst

SKAT anviser to mulige måder at rapportere feriedata for funktionærer i den særlige indefrysningsperiode: løbende hver måned eller i en samlet indberetning i slutningen af 2020.

Intect vil normalt indberette samlet, men hvis du skifter til os fra et andet lønsystem, der har benyttet løbende indberetning, kan du nu angive dette når du opretter eller importerer medarbejderne. Disse medarbejdere vil så fortsat blive håndteret via den løbende indberetning.

 

Sekundær reference på lønarter

Feltet ”Ekstern reference” på lønarter bliver reelt altid brugt til at matche et kontonummer i virksomhedens økonomisystem. Vi har nu tilføjet en sekundær ekstern reference, som kan bruges til at matche lønarten i et tredje system, eksempelvis til tidsstyring eller ressourceplanlægning.
Feltet er tilgængeligt under Virksomhed -> Opsætning -> Lønarter.

 

Integration til November First (udlandsbetalinger) har forladt beta-stadiet

November First gør det nemt, hurtigt og billigt for dig at betale dine medarbejdere på deres udenlandske bankkonti – og det sker helt automatisk. Integrationen har længe haft et beta-stempel på trods af at den egentlig virkede fint – men vi er nu så trygge ved løsningen, at den lille parentes er fjernet.

 

Forbedringer til Intects REST-API

Intects åbne Web-API til tredjepartsudviklere er udvidet med en såkaldt NuGet-pakke samt eksempel-kode der gør det nemmere at gå i gang. Du kan finde begge dele her.

Samtidig er det blevet muligt at opdatere objekter via HTTP-verbet PATCH i stedet for PUT, så du kun behøver at sende de værdier der skal ændres.

Hvis alt dette er sort snak skal du ikke skamme dig – målgruppen er softwareudviklere 😊

 

 

Andre væsentlige ændringer

 • Funktionærer vil fremadrettet automatisk få fordelt deres optjente ferie, hvis en lønseddel krydser to ferieperioder – altså fx en lønseddel der dækker både september og oktober 2019. Timelønnede og fratrædende funktionærer vil udløse en fejlmeddelelse og skal håndteres manuelt.

 • Brugere med adgang til Multi-Company modulet (lønbureau/revisor/koncern) skjules nu fra medarbejderlisten i virksomheder hvor de har adgang, men ikke er ansat. Samtidig starter sådanne brugere nu altid på Multi-Company fanen som standard, og de har ikke adgang til fanen ”Selvbetjening” i virksomheder, hvor de ikke er ansat.

 • Vi har omskrevet den bagvedliggende kode til håndtering af åbne login-sessions. Det medfører hastighedsforbedringer, og faciliterer samtidig at man kan arbejde i forskellige virksomheder samtidig med det samme login (i forskellige browservinduer eller faner naturligvis). Samtidig eliminerer det en lejlighedsvis fejl hvor sessioner udløb for tidligt. Vær dog opmærksom på at hvis din session udløber, vil du altid starte i den sidste virksomhed der var aktiv for dit login – altså ikke nødvendigvis den der var tilknyttet den udløbne session.

 • I en tidligere opdatering gav vi mulighed for at sætte en individuel timetakst på medarbejdere. Dette felt kan nu også indlæses via import.

 • Vi har lavet en meget omfattende omskrivning af al kode relateret til import. Under hjelmen er det hele nyt, men for dig som slutbruger burde du ikke mærke nogen forskel. Vi har testet ændringerne grundigt, men beder på forhånd om forladelse hvis vi alligevel skulle have overset en fejl eller to.

 

 

Det med småt

 • Knappen ”Opret ny medarbejder” er nu tilgængelig uanset hvilken under-fane du står på i sektionen ”Medarbejdere”.

 • Fortsat tilretning af layout så det automatisk tilpasser sig de mest almindelige skærmstørrelser – denne gang med særligt fokus på 1366x768.

 • Vi har sikret at det ikke længere er muligt at bruge ”Indkomst plus opsparing til SH/Fritvalg” som grundlag for fritvalgsordning eller søgnehelligdage. Muligheden er kun gyldig for beregning af pension. Samtidig er muligheden ”AM-indkomst” helt fjernet som muligt beregningsgrundlag.

 • Lønarter med opførslen ”Ej pensionsberettiget tillæg” indgår heller ikke i beregningen af fritvalgsordning og Søgnehelligdage. Dette er gjort tydeligere i beskrivelserne under Virksomhed-> Opsætning -> Lønarter.

 • Bankeksporter til BankNordik benytter nu et bedre format hvor det er muligt at angive en besked til modtageren. Dette er særligt relevant for grønlandske virksomheder der benytter pensionsudbyderen SISA.

 • Vi sender nu information til SKAT/eIndkomst om fratrædelser. Dette sikrer, at SKAT ikke fortsætter med at sende os skattekort om ophørte ansættelser.

 • Det er nu muligt for en bruger med rollen ”lønadministrator” at oprette manuelle skattekort. Dette var tidligere forbeholdt administratorer.

 • Som altid har vi ud over ovenstående rettet en lang række mindre bugs, skruet på systemets hastighed og lavet en skov af mikroskopiske forbedringer hist og her.