SUPPORT

Her på siden kan du læse vores supportartikler til Intect. Vi opdaterer løbende vores artikler, men hvis der er et emne eller en funktion, du ikke mener er belyst tilstrækkeligt, så skriv endelig til os. Du kan også kontakte supporten, som er åben alle hverdage 9-15.

Generelle Vilkår for Brugere

Herunder gennemgår vi de generelle vilkår for brugere af Intect lønsystem.

Denne artikel er sidst opdateret: Juli-22.

 

Definitioner

Intect SaaS-løsningen jf. www.intect.dk, www.intect.se, www.intect.no, www.intect.io og www.intect.gl er drevet og ejet af Intect ApS CVR-nr. 37035084. er drevet og ejet af Intect ApS CVR-nr. 37035084, Hørkær 12A, 2730 Herlev.

Brugere af Intect defineres som individer, som har adgang til Intect.

Virksomheder defineres som de virksomheder og organisationer, som benytter Intects løn og personalesystem til håndtering af løn og/eller andre relaterede aktiviteter i relation til deres virksomhed.

 

Personlig brugerprofil

Enhver bruger har sin egen personlige adgang, som ikke bør overdrages til andre, da Brugerdata i stort omfang indeholder personfølsomme data for den tiltænkte Bruger. Brugerprofilen kan indeholde rettigheder på Virksomhedsniveau, der giver ret til pengeoverførsler og ændringer af vigtige informationer herunder betalingsinformationer, CPR-nr. m.v.

 

Brugerprofil

Har Brugeren været inaktiv i 5 år har Intect ret til at slette brugerens data, som ikke er knyttet til specifikke virksomheder.

En Bruger har til enhver tid ret til at inaktivere sin brugerprofil, såfremt Brugeren ikke er tilknyttet en virksomhed, som benytter Intect.

 

Opdatering af stamdata i Virksomheder

Det er alene Brugerens ansvar, at oplysningerne sendes til Virksomheden på en sådan måde, at tredjemand ikke får kendskab til oplysningerne.

Opretter en Virksomhed en profil med Brugerens CPR-nr. uden brug af en tilsendt kode, vil Brugeren blive notificeret om dette med en anmodning, om Brugeren ønsker automatisk opdatering af Virksomhedens Brugerstamdata. Hvis Brugeren ikke ønsker automatisk opdatering af Virksomhedens registrering af Brugeren, vil Virksomheden ikke få adgang til Brugerens data.

Brugeren vil derimod have adgang til de registreringer, Virksomheden foretager på de samme stamdata.

 

Ejerskab af data og system

Virksomhedens data er Virksomhedens ejendom. Brugerens data er Brugerens ejendom. De i Intect indtastede data bevares i 6 år, som oplysningerne vedrører, hvorefter forældede data automatisk slettes. Virksomhedens data bliver slettet efter en 6-måneders periode ved ophør, såfremt Virksomheden ikke abonnerer på arkivering efter ophør.

Intect er underlagt tavshedspligt vedrørende Virksomhedens og Brugernes data. Intect kan kun dele data, der er underlagt aftalen om indbetalinger til Nets, Skat, pension m.v. og som kan henføres til ansættelsesforholdet mellem Virksomheden og Brugeren. Anden videregivelse af oplysninger kan kun ske med Brugerens samtykke, eller hvis det følger af persondataloven, GDPR eller andre lovbestemmelser.

Intect er system- og systemindholdsleverandør og ejer af systemet Intect.
Virksomheden er dataansvarlig for virksomhedens data, herunder Brugerens data, som Virksomheden har adgang til. Intect er databehandler.

De personer, der er registreret oplysninger om, har indsigtsret i de registrerede oplysninger om personen og har ret til at få evt. urigtige eller vildledende oplysninger berigtiget, slettet eller blokeret i henhold til persondataloven. Brugeren har adgang til egne oplysninger og kan selv rette disse. Har Brugeren herudover spørgsmål eller begæringer i forhold til indsigtsretten og berigtigelsesretten, skal henvendelse ske til den dataansvarlige, som er Virksomheden.

 

Datasikkerhed

Intect sørger for de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger af teknisk og organisatorisk art for selve Intectsystemet. Dette indebærer foranstaltninger mod at informationer forringes, mistes eller på ulovlig vis tilintetgøres, samt mod at informationer bliver bekendt af uvedkommende, misbrugt eller håndteret i strid mod persondataloven.

Brugeren er selv ansvarlig for datasikkerheden ved brugen af systemet, herunder men ikke begrænset til opbevaring af brugernavn og koder, internetforbindelsen, samt at Brugeren har tidssvarende antivirusprogrammer, firewalls og lignende installeret.

Hvis det kræves af Virksomheden eller Brugeren, skal Intect kunne dokumentere over for disse, at de nødvendige sikkerhedshensyn er foranstaltet for selve systemet.

 

Brugerrettigheder på Virksomheder

Virksomheder kan give en Bruger rettigheder til Virksomhedens Intectløsning. Rettighederne på Virksomhedsniveau defineres af Virksomheden. Virksomheden er ansvarlig for korrekt tildeling af rettigheder.

Opnår Brugeren adgang eller forkerte brugerrettigheder, skal Brugeren straks kontakte Virksomheden, som har tildelt Brugeren disse rettigheder.

Betingelserne for teknologisk kontakt mellem Brugeren og Virksomheden skabes af Intectsystemet, og deres relation vedkommer ikke Intect, men er kun et anliggende for Virksomhed og Bruger.

 

Ansvarsbegrænsning

Intect er ikke erstatningspligtig over for Brugeren, såfremt Brugerens data bliver misbrugt af tredjepart eller af de Virksomheder, som har tilknyttet Brugeren.

 

Sletning af Brugerdata jf. GDPR

Ønsker Bruger sletning af data i en virksomhed Brugeren er tilknyttet, kan Brugeren enten selv ændre eller slette disse. Såfremt Brugeren ikke har adgang til den funktion, skal Brugeren kontakte Virksomhedens administrator, som kan håndtere dette.

Såfremt Brugeren har data i en ophørt virksomhed og Virksomheden har valgt at slette deres data i Intect, kan Brugeren anmode om det samme for lønsedler, som ikke anvendes af Virksomheden.

Såfremt Intect skal assistere med sletning eller ændring af data opkræver Intect support, jf. prislisten, for support efter medgået tid.