SUPPORT

Her på siden kan du læse vores supportartikler til Intect. Vi opdaterer løbende vores artikler, men hvis der er et emne eller en funktion, du ikke mener er belyst tilstrækkeligt, så skriv endelig til os.

FAQ til medarbejdere

I denne FAQ kan du se de oftest stillede spørgsmål, som vi får fra medarbejdere. Det er særligt spørgsmål til vores medarbejder-app og vores lønsedler. 

Medarbejder-app

1. Hvad inkluderer jeres medarbejder-app?
I vores medarbejder-app kan du se dine lønsedler, redigere stamdata og registrere arbejdstid, feriedata og fravær. Derudover kan du også lave personlige indstillinger, såsom at ændre dit profilbillede, password og sprog.

2. Hvordan ser og redigerer jeg mine personlige data?
Når du er logget ind i Intect som medarbejder, så skal du skifte fra fanen Selvbetjening til Mine data. Her kan du se og redigere i dine personlige data. Vi anbefaler altid, at du går igennem dine data og redigerer de tastefejl, der eventuelt kunne være. Du redigerer i dine persondata på følgende måde:

1. Dobbeltklik på et vilkårligt sted på siden for at redigere
2. De felter, som du er tilladt at redigere bliver nu interaktive og du kan begynde at rette dine informationer ved at slette de indtastede data og dermed sætte de korrekte data ind.

3. Hvorfor kan jeg ikke ændre i ansættelses- og skattekortdata?
Som medarbejder kan du kun se dine ansættelses- og skattekort, men du kan ikke redigere i dem.

Så hvis dine ansættelsesdata skal ændres eller hvis du vil have hævet eller sænket din trækprocent i dit skattekort, så skal du henvende dig til din lønadministrator. Du kan læse mere om det her.

4. Hvordan registrerer jeg mine arbejdstimer, feriedage og fravær?
Intect anbefaler, at du registrerer dine timer på følgende måde:

Log ind i Intect og klik på fanen Timer.
1. Vælg den Lønperiode, hvor dine timer tilhører.
2. Klik på knappen +Tilføj Ny Linie.
3. Vælg den aktuelle type. Standardtyperne er FerieFeriefridageArbejdeOverarbejdeSygdomBarn sygBarselsorlovog Orlov. Hver opmærksom på at din arbejdsgiver kan have ændret navnene eller lave nye, som du skal bruge i stedet.
4. Vælg startdato/dato for timerne. Hvis perioden strækker sig over flere dage, kan du også indtaste slutdato. Fx hvis du har været syg i mere end en dag.
5. Vælg antal enheder og tjek at det stemmer overens med enhedstypen (timer/dage). Hvis din enhedstype er i timer, kan du også indtaste et fra og til tidspunkt, så bliver enhederne udfyldt automatisk.
6. Indtast evt. en beskrivelse af fraværet eller arbejdstimerne.
7. Hvis du er chauffør af en art, og du skal indtaste antal km kørt, så kan du påføre dette tal i kolonnen Km kørt.
8. Tilføj flere timer i samme periode ved at klikke på knappen +Tilføj Ny Linie og start fra punkt 4.
9. Hvis du har lavet en fejl, og du ønsker at slette en linje, kan du klikke på det røde kryds-ikon yderst til højre i skemaet.

OBS: Denne funktion afhænger selvfølgelig af om jeres virksomhed registrerer tid eller om modulet er blevet valgt til.

Du kan læse mere om det og se et billede af, hvor du gør det her.

5. Hvordan skifter jeg mit profilbillede, password og sprog?

Profilbillede
1. Klik på profilikonet i øverste højre hjørne
2. Klik på Vælg profilbillede i drop-down menuen
3. Klik på Skift billede og vælg en fil fra din computer, tablet eller smartphone. Bemærk at den maksimale filstørrelse på billedet er 4MB.
4. Dit profilbillede er nu ændret. Du kan altid skifte billedet igen ved at gentage proceduren.

Du kan se et billede af, hvordan du ændrer profilbilledet her

Password
1. Klik på profilikonet i øverste højre hjørne
2. Klik på Skift password i drop-down menuen
3. Indtast dit nuværende password og herefter dit ønskede password. Du kan klikke og holde inde på øjeikonet for at se de indtastede tegn i dit password.

Du kan se et billede af, hvordan du ændrer dit password her

Sprogvalg
1. Klik på profilikonet i øverste højre hjørne
2. Klik på Skift sprog i drop-down menuen
3. Vælg derefter sproget du ønsker at skifte til
4. Sproget på siden vil nu være ændret, og du kan downloade dine lønsedler på det valgte sprog ved at klikke på PDF-ikonet ud for den enkelte lønseddel.

Du kan se et billede af, hvordan du ændrer dit password her

OBS: Bemærk at du kun kan anvende denne service, hvis det er en del af din virksomheds aftale med Intect.

Du kan læse mere om personlige indstillinger her.

6. Hvordan ser jeg mine lønsedler?
- Hvis du vil se dine lønsedler, så skal du klikke på fanen Lønsedler.
- Her kan du se en liste over alle dine lønsedler, som er kørt via Intect. Du finder den seneste lønseddel øverst.
- Klik på den lønseddel du ønsker at se for at åbne den.
- Ønsker du at åbne lønsedlen i en ny fane, så skal du vælge dette ikon: faq1.png
- Vælger du at se lønsedlen i en ny fane, så kan du på samme tid få korte forklaringer på udvalgte begreber som ATP og AM-bidrag. Du skal blot føre musen henover det ord, som du ønsker at få forklaret og derefter vil en kort tekst poppe op.
- Ønsker du at åbne lønsedlen som PDF til download på din computer, tablet eller telefon, så væg ikonet: faq_2.png

Du kan se et billede af, hvordan du tilgår dine lønsedler og generelt læse mere her.

7. Hvilken information indeholder min lønseddel?
Den øverste del
af din lønseddel giver dig et overblik over, hvad du får udbetalt, samt hvor meget du betaler i skat, pension mv.

Under Lønspecifikation kan du se, hvad netop denne lønseddel omfatter, som løndel, ATP, AM-indkomst, AM-bidrag, A-skat mv.

Under Saldi kan du se dine saldi for både den aktuelle lønperiode og år til dato inden for ferieberettiget indkomst, AM-indkomst, AM-bidrag, ATP, indeholdt A-skat mv.

Under Feriestatus kan du se din feriestatus både for perioden og år til dato.

Du kan se et billede af de enkelte dele på din lønseddel og generelt læse mere her.


8. Hvordan tilgår jeg jeres medarbejder-app?
Du tilgår vores medarbejder-app via dette link:

https://intect.app/#/login/


9. Hvornår på måneden kan jeg se min lønseddel?

Når din administrator har lavet lønnen, så vil du modtage en mail med en besked om, at din lønseddel er klar i Intect og hvilken dato lønnen vil være til rådighed.


10. Jeg kan ikke åbne medarbejder-appen med Internet Explorer. Hvad skal jeg gøre?
Intect virker ikke med Internet Explorer. Derfor skal du bruge en af de browsere, som vi understøtter. Herunder kan du se en liste over de browsere vi understøtter og på hvilken platform de understøttes.

PC/Mac
- Google Chrome
- Mozilla Firefox
- Safari
- Microsoft Edge
- Chromium

Mobil:
- Google Chrome (Android)
- Google Chrome (iOS)
- Mozilla Firefox (Android)
- Mozilla Firefox (iOS)
- Opera Touch (Android)
- Opera Touch (iOS)

Du kan læse mere her.


11. Hvad skal jeg gøre, når jeg logger på Intect for første gang?
Når du skal logge på Intect for første gang, så vil du typisk skulle gøre følgende:

1. Du har modtaget en mail fra din arbejdsgiver om, at du er blevet oprettet i Intect.
2. Følg linket i din mail eller gå til app.intect.io og indtast dit brugernavn og password.
3. Du kan altid bruge din mail som brugernavn og klikke på Glemt password, hvis du ikke kan huske din kode.

Du kan se et billede af log-in siden og generelt bare læse mere her.

12. Mit log-in mislykkes. Hvad skal jeg gøre? 
Der kan være flere grunde til, at du oplever fejl i login. Her kan du se nogle af dem: 

- Brugernavn. Forkert kombination af brugernavn og password. Prøv at indtaste dine informationer igen. Du kan altid bruge din mailadresse, hvor du modtog tilmeldingen til Intect som brugernavn. Det vil typisk være din erhvervsmail.

- Password. Forkert kombination af brugernavn og password. Prøv at indtaste dine informationer igen. Hvis du ikke kan huske dit password, så klik på Glemt Password for at få tilsendt et nyt via mail. Bemærk, at der vil gå et par minutter før du modtager mailen.

- Autorisation. For at sikre data i Intect, kan man kun være logget ind i et begrænset tidsrum. Hvis autorisation mislykkedes, skal du blot logge ind igen.

- Glemt password virker ikke. Såfremt du ikke modtager et nyt password, når du trykker på glemt password, så anbefaler vi, at du kigger i dine mailmapper som kan hedde "Rod", "Junk Email", "SPAM" eller "Uønsket mail". Der kan være forsinkelse på modtagelsen af mails til disse mapper, da nogle mailudbydere holder dem tilbage i op til 24 timer. 

Løn

13. Hvilke informationer skal min lønseddel indeholde?
Det SKAL der stå på din lønseddel ifølge lovgivningen:

- Din arbejdsplads’ navn, adresse og CVR-nummer
- Dit navn, adresse og CPR-nummer
- Den lønperiode som lønsedlen dækker over
- Din løn i selvsamme periode. Brutto er din løn før, der bliver betalt skat, og netto er din løn efter, at der er betalt skat.
- Am-bidrag
er en skat på 8% af din løn, som trækkes fra efter pensionsbidrag og ATP er trukket fra
- A-SKAT
er det beløb, som du skal betale til SKAT. Du kan læse på lønsedlen, hvor mange penge, der er tale om, og hvor stor trækprocenten er.
- Det antal arbejdstimer, du har haft i perioden
- Oplysninger om skattekort

Din lønseddel behøver i princippet ikke at indeholde mere end det. Dog er der selvfølgelig andre ting, som man gerne vil oplyses om. Derfor har vi lavet en liste med oplysninger, som ikke er lovpligtige, men som stadigvæk er vigtige at tjekke. Den liste kan du se her.

Du kan i øvrigt læse mere om vores intuitive lønsedler, der giver dig alle de vigtige oplysninger, præsenteret på en let forståelig måde lige her. Her kan du også se et billede af en lønseddel fra Intect.

14. Jeg kigger efter fejl på min lønseddel. Hvor gemmer fejlene sig oftest?
Det er selvfølgelig vigtigt, at du altid kigger hele din lønseddel igennem. Men vi har lavet en guide til, hvor de mest typiske fejl opstår og hvordan man tjekker dem.

Det er vigtigt, at du tjekker, at:
Løn: beløbet på din lønseddel stemmer overens med det beløb, som du får udbetalt på din konto

Tillæg: du modtager det rigtige beløb, hvis du enten får anciennitets- eller personlige tillæg

Pension: du tjekker om både procentsatsen og beløbet stemmer overens med, hvad du har krav på i forhold til din ansættelseskontrakt eller den overenskomst du er ansat på, når du tjekker, hvad din arbejdsgiver indbetaler til din pension. Et andet godt råd er, at du en eller to gange om året tager fat i dit pensionsselskab og undersøger, om der står det beløb, som du ifølge din lønseddel har indbetalt.

Timeløn: du tjekker om der står det rigtige antal timer på din lønseddel, hvis du er timelønnet.

Ferie: du holder øje med, at din arbejdsgiver indbetaler det rigtige beløb til din ferieopsparing.

Du kan læse mere om det her.

Den nye ferielov
Du kan se vores FAQ omkring den nye ferielov via dette link. Her kan du få svar på de spørgsmål du måtte have omkring den nye ferielov.