SUPPORT

Her på siden kan du læse vores supportartikler til Intect. Vi opdaterer løbende vores artikler, men hvis der er et emne eller en funktion, du ikke mener er belyst tilstrækkeligt, så skriv endelig til os.

G-dage (1. og 2. ledighedsdag) Tro- og loveerklæring

I forbindelse med betaling for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage), skal medarbejderen udfylde og aflevere denne tro- og loveerklæring til arbejdsgiveren. 

Er erklæringen ikke underskrevet og afleveret senest 14 dage efter fratrædelsen, bortfalder retten til betaling af G-dage. 

Download og print for at skrive under. Se nederst på siden.

Du har som arbejdsgiver pligt til at betale G-dage når:

 • Din medarbejder fratræder og er ledig i 2 dage efter fratrædelse.
 • Personen er lønmodtager og medlem af en arbejdsløshedskasse.
 • Den ansatte har arbejdet hos dig i minimum 74 timer inden for de sidste fire uger. 

Du skal ikke betale for G-dage, hvis den ansatte:

 • Selv har sagt op.
 • Er opsagt, og opsigelsen skyldes den ansattes forhold fx misligholdelse.
 • Starter i andet arbejde på G-dagene (mindst 7,4 timer).
 • Er syg de første ledige dage.
 • Er i en stilling støttet med offentligt tilskud –  løntilskud.
 • Holder ferie de første to ledighedsdage.
 • Efter aftale med virksomheden går på efterløn.
 • Arbejdsophøret skyldes strejke eller lockout på virksomheden, eller hvis arbejdsophøret er nødvendigt på grund af strejke eller lockout på en anden virksomhed.
 • Arbejdsophør skyldes force majeure.
 • Inden ansættelsens ophør afslår et skriftligt tilbud om fortsat beskæftigelse svarende til overenskomstmæssige løn- og ansættelsesvilkår hos samme arbejdsgiver.

Hvis du har udbetalt dagpengegodtgørelse til den samme person 16 gange i løbet af et kalenderår, skal du ikke betale G-dage resten af året. 

Du kan som arbejdsgiver bede om en tro- og loveerklæring fra den tidligere medarbejder senest 14 dage efter fratrædelsen. Fratrædelsen er det tidspunkt, hvor din lønforpligtelse ophører.
Hvis den tidligere ansatte ikke inden 14 dage har afgivet en tro- og loveerklæring, som regnes fra modtagelsen af din anmodning, skal du ikke betale for G-dage, og den tidligere medarbejder har ikke ret til dagpengegodtgørelse fra dig for disse dage.

 

G- Dage 1. ledighedsdag.pdf (100 KB)