SUPPORT

Her på siden kan du læse vores supportartikler til Intect. Vi opdaterer løbende vores artikler, men hvis der er et emne eller en funktion, du ikke mener er belyst tilstrækkeligt, så skriv endelig til os. Du kan også kontakte supporten, som er åben alle hverdage 9-15.

Import af primobalancer

I Intect kan du opdatere medarbejdernes balancer med indkomst, skat og ferie. Hvis I før anvendte et andet lønsystem, kan du ajourføre medarbejdernes saldi i Intect med dette importværktøj. Med denne rapport kan du registrere, opdatere og samle ferieregnskabet i Intect.

Når du har oprettet virksomhedens medarbejdere i Intect kan du opdatere deres saldi fra en Excel-fil. Når du har udført importen, kommer der fx til at stå de korrekte beløb for indkomst, skat, ferie og feriedage under 'år til dato' på medarbejdernes lønseddel.

Denne artikel er sidst opdateret: 4/4-22.

 

Følg denne guide:

Så kan I få opdateret alle medarbejdernes balancer hurtigt og korrekt.

 

Trin 1: Hent skabelonen

Når du skal opdatere dine medarbejderes saldi, skal du først downloade en skabelon med alle medarbejderne, hvor vi har indsat alle de data, du skal indtaste for medarbejderne.

 1. Gå til Virksomhed - Opsætning
 2. Vælg underfanen 'Dataimport'
 3. Vælg 'Primobalancer'
 4. Vælg 'Hent skabelon'
 5. Klik 'Download'
 6. I pop up-beskeden vælger den dato, hvor balancerne skal registreres at gælde til. Det er normalt den sidste dag i en måned eller lønperiode.
 7. Klik 'Hent' og så bliver arket downloadet.

Tip: Du kan også importere medarbejdernes primobalancer direkte fra Medarbejdere - Løndata under Mere-ikonet '...' og vælg Importér primobalancer.

 

 

Trin 2: Udfyld skabelonsarket med primobalancer

Når du har downloadet skabelonen, skal du udfylde felterne ud for medarbejderne og de angivne kolonneoverskrifter. Du kan se de korrekte standarder for hver kolonne ved at holde musen over overskrifterne markeret med en rød trekant.

De beløb, du indtaster for medarbejderne må ikke indeholde formler, da de ellers ikke kan læses af systemet. Hvis der allerede er kørt løn eller før indlæst balancer for medarbejderen i Intect, skal du indtaste ændringen og ikke den nye saldo for den enkelte kolonne – tallene må gerne være negative.

Skabelonen indeholder alle medarbejdere i den første kolonne, og den dato du angav i Trin 1 i den anden kolonne. Hvis du lader der være blanke felter i arket, så bliver de blot ikke importeret.

 

Datoer for ændring

 • Kolonne F 'Effekt pr. dato' skal indeholde den dato, hvor indlæsningen skal have effekt. Alle HTML lønsedler vil blive ændret i forhold til den dato, der indsættes her.
 • Kolonne G 'Dato for påvirket ferieperiode' skal indeholde en dato i det ferieår, du ønsker at påvirke (kun relevant for feriesaldi). Hvis du skal rette for indeværende ferieår, kan du lade feltet være blankt. Perioden der regnes fra 1. september til 31. august. Vores anbefaling er at man anvender enten den 1/9, som er ferieåret start eller 31/8 som er ferieårets slutdato. 

Referér til nedenstående skema, hvor du kan tjekke hvad indholdet skal være for hver enkelt kolonneoverskrift og hvilken type værdi, der skal angives.

Kolonne

Forklaring

Angives i

Grundløn/gage:

Gage er medarbejderens bruttoløn i perioden, altså den løn/gage som medarbejderen har modtaget før AM-bidrag, A-skat og evt. tillæg og reduktioner

Beløb

AM-indkomst:

AM-indkomsten er det beløb af medarbejderens løn, der regnes AM-bidrag af i perioden, hvilket er bruttolønnen efter ATP.

Beløb

ATP, medarbejder:

Andelen af ATP, som medarbejderen har betalt i perioden.

Beløb

ATP, virksomhed:

Andelen af ATP, som virksomheden har betalt i perioden.

Beløb

AM-bidrag:

Det AM-bidrag, som medarbejderen har betalt af sin AM-indkomst i perioden

Beløb

A-skat:

Den A-skat, som medarbejderen har betalt af sin indkomst i perioden efter fratrukket AM-bidrag.

Beløb

Kilometer:

Hvis medarbejderen modtager kørselsgodtgørelse, indtastes antal kørte kilometer i perioden.

Kilometer

Arbejdstimer:

Hvis medarbejderen er timelønnet eller hvis en fuldtidsmedarbejder har et antal arbejdstimer, der afviger fra 37 timer ugentligt.

Timer

Selvbetalt pensionsbidrag:

Indsæt beløb af pensionen, som er betalt af medarbejderen.

Beløb

Arbejdsgivers pensionsbidrag:

Indsæt beløb af pensionen, som er betalt af arbejdsgiver.

Beløb

Optjent til søgnehelligdage (evt. fritvalg)

Indsæt værdien af de optjente SH-dage (evt. fritvalg).

Beløb

Skattefri rejsegodtgørelse:

Indsæt beløb for skattefri rejsegodtgørelse.

Beløb

Skattefri indkomst i alt:

Indsæt beløb for skattefri indkomst.

Beløb

Skattepligtige personalegoder:

Indsæt beløbet for de skattepligtige personalegoder.

Beløb

Skattepligtig indkomst i alt:

Indsæt beløbet for den skattepligtige indkomst.

Beløb

Feriegrundlag:

Medarbejderens ferieberettiget indkomst for ferieåret. Datoen i feltet 'Dato for påvirket ferieperiode' bestemmer hvilket ferieår beløbet tillægges.

Beløb

Optjente feriedage:

Medarbejderens optjente feriedage. Datoen i feltet 'Dato for påvirket ferieperiode' bestemmer hvilket ferieår feriedagene tillægges.

Dage

Afholdte feriedage:

Medarbejderens afholdte feriedage. Datoen i feltet 'Dato for påvirket ferieperiode' bestemmer hvilket ferieår feriedagene tillægges.

Dage

Optjente bruttoferiepenge:

Indsæt evt. en værdi for de optjente feriedage. Hvis feltet er tomt, beregner systemet automatisk 12,5% af feriepengegrundlaget, som er indsat i kolonne W.

Beløb

Am-bidrag af feriepenge:

Indsæt beløbet for AM-bidrag af feriepenge.

Beløb

Skat af feriepenge:

Indsæt beløbet for skat af feriepenge.

Beløb

Ferietillæg optjeningsprocent:

Indsæt den procentsats, som der skal beregnes i ferietillæg. Hvis feltet er tomt beregnes automatisk 1%.

Beløb

Optjent ferietillæg:

Indsæt evt. værdien af det optjente ferietillæg. Hvis feltet er tomt, beregner systemet automatisk værdien ud fra den procentsats som er indsat i kolonne AC 'Ferietillæg optjeningsprocent. Hvis der ikke er indsat en værdi beregnes automatisk 1%.

Beløb

Merferie, dage optjent:

Indsæt antal optjente merferiedage.

Dage

Merferie, dage afholdt

Indsæt værdien af merferien.

Beløb

Merferie grundlag:

Indsæt værdien af de optjente feriefritimer.

Beløb

Optjente Ferietimer:

Indsæt antal optjente feriefridage.

Timer

Værdi af feriefritimer:

Indsæt værdien af de optjente feriefritimer.

Beløb

Afholdte feriefritimer:

Indsæt antal afholdte feriefritimer. Systemet beregne automatisk værdien af de afholdte feriefritimer.

Timer

 

 

Gem Excel-arket og luk filen ned for en sikkerheds skyld.

 

Trin 3: Upload saldi til Intect

Du uploader importfilen i samme fane, hvor du downloadede skabelonen.

 1. Gå til Virksomhed - Opsætning
 2. Vælg underfanen 'Dataimport'
 3. Vælg 'Primobalancer'
 4. Vælg 'Upload udfyldt fil'
 5. Klik 'Upload'

Tip: Du kan også importere medarbejdere direkte fra Medarbejdere - Løndata - Mere - Import.

Efterfølgende kan du se ferieregnskabet for medarbejderne på deres lønsedler.

Hvis der er en fejl på det importerede ark, vil en pop op-besked fortælle, hvor fejlen er angivet med værdierne på række og kolonne fx 26C eller navnene på felterne fx Gage på Hans Hansen.

 

Læs også vejledningen 'Import af medarbejdere', 'Import af Tidsdata fra Excel' og 'Import af løndata fra Excel'.