SUPPORT

Her på siden kan du læse vores supportartikler til Intect. Vi opdaterer løbende vores artikler, men hvis der er et emne eller en funktion, du ikke mener er belyst tilstrækkeligt, så skriv endelig til os. Du kan også kontakte supporten, som er åben alle hverdage 9-15.

Fratræd medarbejder

I Intect kan du fratræde en medarbejder, men ikke slette medarbejderen, hvis du har kørt en løn på vedkommende. Årsagen er, at dine medarbejdere altid skal have adgang til sine lønsedler. I stedet kan du deaktivere eller fratræde medarbejderen, så de ikke længere fremgår af medarbejderlisten.

 

Fratræd medarbejder
Hvis din medarbejder fratræder sin ansættelse, skal du indsætte en fratrædelsesdato. Fratrædelsesdatoen er vigtig i forhold til afregning af bl.a. feriepenge.

Når du fratræder medarbejderen kan du naturligvis stadig køre medarbejderens løn i den lønperiode, hvor fratrædelsesdatoen indgår.

 

Find medarbejderen på listen og gå til fanen Generelt. Klik 'Redigér' (blyanten nederst til højre) eller dobbeltklik i feltet, så det bliver redigérbart.

 

Under punktet 'Ansættelsesdata' indsætter du fratrædelsesdatoen i feltet 'Fratrædelsesdato'.

 

 

Husk at klikke 'Gem ændringer' før ændringen træder i kraft.

 

Medarbejderens data og bogførte lønsedler bliver lagret i systemet, så selvom medarbejderen er fratrådt, har vedkommende stadig mulighed for at logge ind i Intect appen for at se sine lønsedler og redigere sine stamdata.

Medarbejderen bliver automatisk gjort inaktiv efter sidste lønkørsel, såfremt medarbejderen ikke har et andet aktivt ansættelsesforhold. Medarbejderen bliver altså ikke inaktiv, såfremt der oprettes en ny ansættelse i forlængelse af den forhenværende.

Såfremt der er behov for en ekstra løn efter medarbejderen er fratrådt, er det muligt at aktivere medarbejderen, således at der kan køres den løn der mangler. Husk at inaktivere medarbejderen igen efter lønnen er kørt.

OBS: Såfremt du fratræder en medarbejder, og der ikke er løn, som skal køres, vil du se, at der i den lønkørsel, efter du har indsat fratrædelse, vil blive dannet en 0 lønseddel. Det sker for at afslutte ferie m.m. i systemet og indrapportere en fratrædelse til Skat.