SUPPORT

Her på siden kan du læse vores supportartikler til Intect. Vi opdaterer løbende vores artikler, men hvis der er et emne eller en funktion, du ikke mener er belyst tilstrækkeligt, så skriv endelig til os.

Virksomhedsindstillinger

Du kan se og redigere dine virksomhedsindstillinger under Virksomhed > Opsætning > Indstillinger.

 

Der er fem kategorier:

 

Lønstyring

Under lønstyring kan du:

 • Slå datostyring til eller fra
 • Aktivere opsparing til Fritvalg/SH-dage
 • Sætte en maksimal negativ saldo for SH/Fritvalg, hvis du ikke vil tillade en negativ saldo, sætter du blot beløbet til 0
 • Til- eller fravælge at lønperioder vises med en beskrivende tekst i stedet for et datointerval

 

Indstilling_l_nstyring.png

 


Bogføring

Under bogføring kan du:

 • Tilvælge automatisk bogføring af hensættelse af feriepenge
 • Angive om Gratisal skal bogføre betaling af SKAT, ATP og feriepenge ved overførsel af en lønkørsel 
 • Tildele navne op til tre valgfrie dimensioner, som kan bruges på løndata. Du skriver blot det ønskede navn ud fra en eller flere af de tre forskellige dimensioner
 • Vælge om lønlinjer med forskellige dimensionsværdier skal vises på hver deres linje eller om de skal summeres på en enkelt linje (forudsat at der er tale om samme lønart)

Indstilling_bogf_ring.png

 

Notifikationer og advarsler

Her administrerer du hvilke advarsler og notifikationer, du er interesseret i at modtage mens du udarbejder lønnen.

 • Tillad at oprette medarbejdere med sjældne CPR-numre, vi anbefaler altid, at du kun aktiverer denne tilladelse midlertidigt
 • Få besked når der afsendes en automatisk nulindberetning
 • Få en advarsel, hvis der mangler en lønkørsel: Gratisal advarer administrator den 7. i hver måned om manglende lønkørsel i foregående måned
 • Skjul advarsler om medarbejdere uden løndata, hvilket kan formindske beregningstiden på en lønkørsler

Indstilling_notifikation.png

 

Sikkerhed

Her kan du angive hvor længe du kan være inaktiv før Gratisal logger dig ud af systemet. Hvis du ikke sætter en værdi, vil standardtiden på 30 minutter være gældende. Den individuelle bruger kan frit sætte deres værdi lavere, men aldrig højere end det, administrator angiver her.

 

indstilling_sikkerhed.png

 

 

Roller og adgangsstyring

Her kontrollerer du tilladelsesindstillingerne. Du kan vælge om brugere skal have tilladelse til at redigere deres egne stamdata, om medarbejdere må indtaste og redigere egne timer eller give chefer med rollen ”Medarbejder” tilladelse til at godkende timer for deres underordnede.

 

indstilling_roller.png