SUPPORT

Her på siden kan du læse vores supportartikler til Intect. Vi opdaterer løbende vores artikler, men hvis der er et emne eller en funktion, du ikke mener er belyst tilstrækkeligt, så skriv endelig til os. Du kan også kontakte supporten, som er åben alle hverdage 9-15.

Overblik over lønsedler

Du finder en oversigt over dine medarbejderes lønsedler under Medarbejder - Lønsedler.

Tallene i parentes refererer til tallene på billedet, du finder nederst på siden her. Det hjælper dig med hurtigt at finde den sektion du søger i appen.

Denne artikel er sidst opdateret: 4/4-22.

 

Hvordan bruger du overbliksbilledet

I venstre side vælger du den medarbejder, du vil se informationer for (1).

Herefter får du en oversigt over den valgte medarbejders lønsedler, hvor du kan se de overordnede informationer samlet. Det er stilling, periode, grundløn, timer, fradrag, trækprocent, udbetalt løn og feriepenge (2).

 

Under Vis/Download har du fire muligheder for at åbne lønsedlen (3):

  • Vis i samme vindue  mceclip3.png
  • Åben i ny browser-fane mceclip2.png 
  • Download som PDF  mceclip1.png 
  • Print lønseddel  mceclip0.png

 

Du har ligeledes mulighed for at tilbageføre en lønseddel, hvis der er sneget sig en fejl ind (4).

Det kan du læse mere om lige under billedet. 

 

mceclip4.png

 

Tilbageførsel af løn 

Som administrator har du mulighed for at tilbageføre en lønseddel, hvis der er lavet en fejl i lønkørslen.

Du kan kun tilbageføre den seneste bogførte lønseddel. Du tilbagefører lønsedlen ved at markere den og klikke på 'Tilbagefør denne lønseddel'.

 

mceclip5.png

 

Der vil dukke et pop-up-vindue op, hvor det beskrives hvad Intect gør og ikke gør, i forbindelse med tilbageførslen. Vælg derefter 'Forstået'.


Lønsedlen er nu tilbageført. Lønsedlen annulleres i Intects database, og lønsedlen vil ikke længere være tilgængelig for medarbejderen. Der vil blive oprettet en ny lønkørsel med status 'Annulleret' og medarbejderen vil få besked, såfremt der er tilknyttet en e-mailadresse.

Bankoverførsler der afventer afsendelse til Nets vil blive annulleret, hvis bankoverførslen allerede er gået igennem, skal tilbagebetalingen foregå manuelt.

 

Tips til dig! 

Du kan læse en mere detaljeret gennemgang af tilbageførsel og korrektion af lønkørsler i vejledningen 'Tilbagefør en lønkørsel eller lønseddel' og 'Ret fejl i lønudbetalingen'.