SUPPORT

Her på siden kan du læse vores supportartikler til Intect. Vi opdaterer løbende vores artikler, men hvis der er et emne eller en funktion, du ikke mener er belyst tilstrækkeligt, så skriv endelig til os. Du kan også kontakte supporten, som er åben alle hverdage 9-15.

Deaktivér eller slet bruger

Denne vejledning beskriver hvordan du kan fjerne en medarbejder i Intect ved at deaktivere eller slette ansættelsen.

Denne artikel er sidst opdateret: 4/4-22.

 

Der er 3 forskellige måder du kan fjerne en medarbejder fra systemet:

Bemærk! Du kan ikke slette en medarbejder eller en ansættelse, hvis du allerede har kørt en lønkørsel på medarbejderen eller der er indlæst startsaldi. Din medarbejder skal altid have adgang til sine lønsedler. I stedet kan du deaktivere eller fratræde medarbejderen.

 

Deaktivér bruger
Deaktivering er en fordel, hvis brugeren ikke skal vises i en periode. Intect skjuler nemlig automatisk inaktive brugere, så du kun skal forholde dig til aktive brugere, når du skal køre løn. Du kan ikke køre løn på inaktive medarbejdere.

Hvis medarbejderen har sagt op eller er blevet fyret er det vigtigt, at du ikke gør brugeren inaktiv, men i stedet fratræder ansættelsen. Læs mere om fratrædelse i vejledningen 'Fratræd medarbejder'.

  1. Du deaktiverer ved først at klikke på Redigér i valgpanelet.
  2. Nu kan du fjerne markeringen i feltet ud for 'Aktiv', der befinder sig i feltet med medarbejderens stamdata. Husk at klikke GEM for at ændringerne træder i kraft.
  3. Den inaktive bruger er nu lageret i systemet, men der kan ikke køres løn på vedkommende. Brugeren kan stadig logge ind og se sine tidligere lønsedler. Ved at markere eller fjerne markeringen i boksen 'Medtag inaktive' på listen over medarbejdere, kan du bestemme om listen skal vise de inaktive brugere.mceclip0.png

Medarbejderens data og bogførte lønsedler bliver lagret i systemet, så selvom medarbejderen er inaktiv, er der stadig mulighed for at logge ind i Intect, se lønsedler og redigere stamdata.

 

Slet ansættelse, men behold bruger
Hvis du har oprettet en forkert ansættelse på din medarbejder, kan du slette ansættelsen, men beholde brugeren. På denne måde har brugeren stadig adgang til Intect.

  1. Du sletter en ansættelse ved at klikke på Mere. Klik på muligheden 'Slet medarbejder eller ansættelse'.  2. Klik herefter på 'Slet ansættelsen men behold brugeren'. Klik OK i advarselsboksen.  3. Du kan herefter se de samme stamdata som før, men under Ansættelsesdata er der ingen data registreret. Bemærk: Du kan ikke slette ansættelsen på en medarbejder, hvis du allerede har kørt en løn på medarbejderen. Din medarbejder skal nemlig altid have adgang til sine lønsedler. I stedet kan du deaktivere eller fratræde medarbejderen. Læs mere om fratrædelse i vejledningen 'Fratræd medarbejder'.

 

Slet bruger permanent
Hvis du sletter brugeren permanent, bliver øvrige ansættelser og selve brugeren fjernet helt fra virksomheden.

  1. Du sletter brugeren ved at klikke på Mere. Klik på muligheden 'Slet medarbejder eller ansættelse'.
  2. Klik herefter på 'Slet brugeren helt'. Klik OK i advarselsboksen.  3. Nu er brugeren slettet fra systemet. Brugeren har desuden ikke længere adgang til Intect med sit login.

Bemærk: Du kan ikke slette en medarbejder, hvis du allerede har kørt løn på denne medarbejder. Din medarbejder skal nemlig altid have adgang til sine lønsedler. I stedet kan du deaktivere eller fratræde medarbejderen. Læs mere om fratrædelse i vejledningen 'Fratræd medarbejder'.