SUPPORT

Her på siden kan du læse vores supportartikler til Intect. Vi opdaterer løbende vores artikler, men hvis der er et emne eller en funktion, du ikke mener er belyst tilstrækkeligt, så skriv endelig til os. Du kan også kontakte supporten, som er åben alle hverdage 9-15.

Guide til basisfunktioner i Intect

Det er vigtigt for os, at du ved, hvad dit lønsystem har at byde på. Derfor har vi her beskrevet nogle af de basisfunktioner, vi synes, du bør kende i Intect.

 

Medarbejderskabeloner og dataimport 

I Intect kan du hurtigt og nemt oprette dine medarbejdere ved hjælp af smarte ansættelsesskabeloner. Herudover kan du importere medarbejderinformationer og virksomhedens øvrige løndata til systemet, hvis du allerede har dem liggende på Excel-ark etc.

Intect indhenter automatisk skattekort ud fra medarbejdernes stamdata.

 

Realtidsdata

Intect leverer data i realtid, hvilket betyder, at du har mulighed for at se konsekvenserne af dine handlinger i lønkørslen med det samme og helt ned til den enkelte medarbejders lønseddel.

Det kan potentielt spare dig for en del fejl i lønkørslen, der både er hundedyre og tidskrævende at rette.

 

 

Autokorrektion

Hvis du alligevel opdager, at der er sneget sig en fejl med i lønkørslen, er der ingen grund til panik.

Ved brug af funktionen Autokorrektion justerer Intect automatisk redigerede lønposter når der køres mere end én lønseddel for samme periode. Det eneste du skal gøre er at indtaste rettelserne hvilket du nemt kan klare i systemet. Hvis eksempelvis medarbejderens løn er ændret fra 20.000 til 22.000 siden den første lønseddel blev bogført, udbetales automatisk differencen på 2000.

 

Feriepengehensættelse

Når en medarbejder, som har betalt ferie, fratræder sin stilling, skal de hensatte feriepenge beskattes og afregnes til Feriekonto eller en anden feriekasse (Hvis virksomheden selv holder feriepengene skal det først beskattes på udbetalingstidspunktet). Det kan være en besværlig og tidskrævende sag, men også her er Intect klar med hjælp. Med funktionen “Feriepengehensættelse” bliver feriepenge automatisk beregnet, justeret og hensat i løbet af ferieåret, så de er klar til at blive beskattet og afregnet ved fratrædelsen. Dette sker helt automatisk når der indsættes en fratrædelsesdato på medarbejderens stamdata.

 

Medarbejder-app

Hvis du vil spare tid og sikre færre fejl, er det også en god idé at engagere dine medarbejdere i lønkørslen. Det kan du blandt andet gøre via Intects medarbejder-app, hvor dine ansatte både har adgang til at se udkast af deres lønsedler, registrere arbejdstid og redigere stamdata.