SUPPORT

Her på siden kan du læse vores supportartikler til Intect. Vi opdaterer løbende vores artikler, men hvis der er et emne eller en funktion, du ikke mener er belyst tilstrækkeligt, så skriv endelig til os.

Medarbejderskabeloner

Du kan med fordel oprette en eller flere medarbejderskabeloner under Virksomhed - Opsætning - Skabeloner.

Her kan du se dine skabeloner, rette eller oprette en ny skabelon ved at klikke på plusikonet ('Ny') i nederste højre hjørne.

 

 

Her giver du skabelonen et logisk navn og vælger hvilken løncyklus skabelonen skal køre ud fra.

Du kan også basere skabelonen på en eksisterende medarbejder.


Når du har oprettet skabelonen, kan du med fordel udfylde de forskellige felter og afslutte med at klikke gem. Nedenfor gennemgår vi kort de forskellige sektioner og viser, hvor du kan læse mere.

 

Generelt (1)

Her kan du rette navn og løncyklus. Du kan tilføje en ekstern reference eller en overenskomstkode, hvis det er relevant for skabelonen. Du kan desuden vælge om skabelonen skal være angivet som standard for import af medarbejdere fremadrettet.

 

Ferie og Feriefritimer (2)

Her definerer du standard ferieafregningsmetode under ferietype (Ingen, Betalt ferie, løbende afregning af feriepenge) og definerer feriefritimer.

I Intect afregner vi som standard feriefridage i timer. Du skal indsætte antallet af timer, der skal tildeles samt om feriefritimer skal tildeles:

  • 1 gang årligt og hvilken måned de skal tildeles.
  • Pr. lønperiode (ved 5 feriefridage årligt skal indsættes 3,08 timer pr. lønperiode)
  • Du kan indsætte anciennitetskrav i måneder, så tilføjer vi feriefritimerne ved udløb af ancienniteten.

 

SH-dageFritvalgsordning (3)

Her udfyldes optjeningsprocent og beregningsgrundlag. Du kan læse mere om fritvalgsordning og søgnehelligdage her.

 

Timer & Fravær (4)

Her kan du angive, hvordan systemet skal håndtere tidsregistreringer, der dækker over mere end én lønperiode. Det kan du både gøre ud fra start- eller slutdato.

 

Skat & eIndkomst (5)

Indtægtsart er som standard sat til 00 – Almindelig indkomst. Ved ATP skal du blot tage stilling til løsarbejderforhold. 

Du kan vælge om systemet skal tillade skattefradrag at overstige fradraget for den aktuelle lønperiode. 

Du kan også vælge om du vil benytte dagsfradrag på basis af timeregistreringer. 
Når der sat hak i denne boks, beregnes medarbejderens skattefradrag som dagsfradraget gange antallet af faktiske arbejdsdage jf. timeposterne. Det er relevant for medarbejdere der arbejder sporadisk. Funktionen forudsætter, at medarbejderen timeregistrerer i Intect, eller at I importerer timeposter fra et andet system.

Du kan tillade skattefradrag at overstige fradraget for den aktuelle lønperiode. Hvis f.eks. en medarbejder er ansat fra 1. januar men der første gang køres løn i marts, vil systemet normalt bruge tre måneders skattefradrag. Slå dette fra hvis du i stedet kun ønsker at benytte en enkelt måneds fradrag i det tilfælde.

 

Pension (6)

Her definerer du pension og vælger en eller flere firmapensionsaftaler, hvis dette er relevant. Du kan læse mere om pension i Intect her.

Til sidst gemmer du skabelonen og du er nu klar til at oprette nye medarbejdere.

 

 

 

(Tryk på billedet for at forstørre)