SUPPORT

Her på siden kan du læse vores supportartikler til Intect. Vi opdaterer løbende vores artikler, men hvis der er et emne eller en funktion, du ikke mener er belyst tilstrækkeligt, så skriv endelig til os. Du kan også kontakte supporten, som er åben alle hverdage 9-15.

Løsarbejdere - beregning af ATP og feriedage

Ved løsarbejdere forstås personer med korte afsluttede ansættelsesforhold hos én eller flere arbejdsgivere inden for en enkelt uge, og som typisk aflønnes fra dag til dag. 

Løsarbejde er altså ikke det samme som timelønnet. Derfor bør funktionen, som udgangspunkt ikke anvendes ved almindelige timelønnede ansættelser.

Denne artikel er sidst opdateret: Juli-22.

 

Markér løsarbejder

I Intect kan du markere løsarbejdere under Medarbejder - Ansættelse - Skat & eIndkomst.

 

mceclip2.png

 

 

Ansætter du en løsarbejder, skal der beregnes ATP-bidrag for hver time, uanset hvor få timer den pågældende er beskæftiget hos dig.

A-sats Lønmodtagers andel Arbejdsgivers andel i alt
Pr. time 0,67 kr. 1,34 kr. 2,01 kr.

Se ATP-satser for 2022 i privat virksomhed.

 

Ved markering af feltet 'løsarbejder' beregnes ATP ud fra det antal timer, som medarbejderen har arbejdet i lønperioden. I eksemplet nedenfor viser beregningen af ATP for en medarbejder der har arbejdet 70 timer:

70 timer x 0,67 kr. = 46,90 kr. medarbejderandel.

70 timer x 1,34 kr. = 93,8 kr. arbejdsgiverandel.

 

Feriedage for løsarbejdere

De optjente feriedage reguleres ligeledes ud fra det faktiske antal arbejdstimer. Ifølge ferieloven optjener en løsarbejder 0,07 feriedage pr. arbejdsdag. Hvis vi ser på samme eksempel som ovenfor med en arbejdstid på 70 timer giver det:

(70 timer / 7,4 arbejdstimer pr. dag) x 0,07 feriedage pr. dag = 0,66 feriedage