SUPPORT

Her på siden kan du læse vores supportartikler til Intect. Vi opdaterer løbende vores artikler, men hvis der er et emne eller en funktion, du ikke mener er belyst tilstrækkeligt, så skriv endelig til os. Du kan også kontakte supporten, som er åben alle hverdage 9-15.

Sådan køres lønnen

I denne vejledning beskriver vi hvordan du kører en løn i Intect. Under Medarbejder - Løndata indtastes de løndata, som skal dannes på den enkelte medarbejder. Når du har tastet løndata på de enkelte medarbejdere skal du godkende lønnen ved at bogføre en lønkørsel.

Denne artikel er sidst opdateret: Juli-22.

 

Navigér mellem felterne

I modulet 'Lønkørsler' kan du kontrollere, danne overblik og bogføre lønkørsler.

Gå til Virksomhed - Lønkørsler.

Først vises alle de lønkørsler, både bogførte og kladder, som der er oprettet. I denne tabel kan du også se lønperiode, dispositionsdato og hvilken bruger lønkørslen er udarbejdet af (1).

Herunder kan du se lønsedlerne: Til venstre vises et overblik over alle de medarbejdere, som indgår i lønkørslen og deres løn i den valgte periode (2). Til højre kan du se detaljer for lønnen hos den valgte medarbejder (3).

Du kan også finde et Total-overblik over totalbeløb og mængde for enten de anvendte lønarter eller for timer som fravær og ferie (4). Til højre for Total-overblikket finder du detaljer om, hvilke medarbejdere, der har fået udbetalt hvilket beløb i forhold til den lønart, du har markeret, i Total (5).

 

mceclip0.png

 

Lav en lønkørsel

 1. Navigér til lønkørsler: Klik Virksomhed - Lønkørsler.
 2. Klik på 'Opret ny lønkørsel'.
 3. Vælg den løncyklus, du skal lave løn for (den er som standard indstillet til månedlig).
 4. Vælg perioden, som du skal indhente medarbejderens løndata for.
 5. Vælg dispositionsdato - den dato, dine medarbejdere skal have lønnen til rådighed. Dette er typisk den sidste bankdag i måneden.
 6. Markér feltet ud for enten 'Medtag alle medarbejdere', hvis du vil køre løn på alle medarbejdere. Markér feltet ud for 'Vælg medarbejdere', og derunder vælg den/de medarbejder(e), som du vil køre denne løn for. 
 7. Klik 'Gem'. 8. Nu står din lønkørsel som kladde. Hvis siden ikke opdaterer automatisk, så opdatér din browser. Nu kan du under lønsedler og totaler se specifikationer for lønkladden.
 9. Godkend lønkørslen ved at klikke på 'Bogfør'. Lønkørslen er nu afsluttet.
 10. Intect sender derefter alle data direkte til SKAT (eIndkomst).
 11. Hvis du har en Nets-aftale, overfører vi pengene direkte til dine medarbejderes konti. Ellers skal du huske at gøre dette manuelt efterfølgende.

Lav en nulindberetning

Som virksomhed skal du indberette til SKAT hver måned, også selvom du ikke kører løn på dine medarbejdere eller dig selv. Den type indberetning hedder en nulindberetning og er nemt at lave i Intect - Læs mere i vejledning 'Nulindberetning'.

Lås lønkørsel og send til godkendelse til medarbejderne

Undgå fejl i bogførte lønkørsler. Prøv Intects godkendelsesflow, så du kan sende lønsedler i kladde til dine medarbejdere og nå at rette eventuelle fejl inden lønnen køres - læs vejledningen 'Lønkørsel: Godkendelsesflow før lønkørsel'.

Ret en fejl i lønudbetalingen

Næsten lige så nemt er det, hvis du skal lave en korrektion i lønnen -Læs vejledningen 'Ret fejl i lønudbetaling'.

Bemærkning: hvis du har Nets-aftale

Hvis du ønsker automatisk overførsel af lønnen via Nets, skal du være opmærksomme på at Nets-betalingerne kun kan udføres samme dag, hvis lønkørslen bogføres inden kl. 8:00.

Fristen for bogføring af lønnen er 1 hverdag før dispositionsdatoen for lønnen, inden kl. 8:00.

Hvis du bruger konto til konto overførelse, er fristen for bogføring af løn 1 hverdag før dispositionsdatoen kl. 11:00. Vær opmærksom på, at der skal være tilføjet kontonumre på medarbejderne hvis denne metode benyttes. Se mere i denne vejledning 'Frister for lønkørsel'.

 

Bonusinfo

Vidste du, at i Intect, der kan du vælge at få lønsedlerne vist i tre forskellig sprog? Se mere i vejledningen 'Sproglag'.