SUPPORT

Her på siden kan du læse vores supportartikler til Intect. Vi opdaterer løbende vores artikler, men hvis der er et emne eller en funktion, du ikke mener er belyst tilstrækkeligt, så skriv endelig til os. Du kan også kontakte supporten, som er åben alle hverdage 9-15.

Import af løndata fra Excel

I Intect kan du importere dine medarbejderes løndata direkte til dit lønsystem – et særligt tidsbesparende værktøj for alle typer virksomheder.

Import af løndata sker under Virksomhed – Opsætning – Dataimport.

Der er flere forskellige muligheder for at klargøre løndata til import:

  1. Hent løndata-skabelon
  2. Konvertér løndata fra andet system
  3. Indlæs via Egen fil/mapping af løndata
  4. Indlæs via Rækker/manuelt tastet data
  5. Indlæs via Kolonner/manuelt tastet data
  6. Upload løndata-filen

Hent løndata-skabelon

Gå til Virksomhed - Opsætning - Dataimport.

Vælg 'Løndata' og 'Hent skabelon'.

 

 

Der downloades en skabelon i Excel. Der er vigtigt at der ikke ændres i linje 1 i den hentede skabelon, da upload ellers vil fejle.

 

 

Udfyld med egne data og gem lokalt på computeren. Du kan nu uploade løndatafilen - Gå til Upload Løndatafilen

Konvertér løndata fra andet system

Gå til Virksomhed - Opsætning - Dataimport.

Vælg 'Løndata' - 'Konvertér fra andet system'.

 

Egen datafil konverteres til løndata på excel-ark som kan indlæses i systemet.

Gå til Virksomhed - Opsætning - Dataimport - Gå til Upload Løndatafilen

 

Indlæs via Egen fil/mapping af løndata

Har du dataudtræk fra et andet system i et færdigt excel-ark som du ønsker at indlæse, kan du lave en mapping af denne datafil ind til Intect.

Ved mapping kan du vælge enten at bruge rækker eller kolonner som udgangspunkt for din fil. For at kunne ’mappe’ filen, skal den indeholde overskrifter som for eksempel Navn, CPR, Adresse, etc.

Gå til Virksomhed – Opsætning – Dataimport.

Vælg 'Løndata' og 'Opret egen importdefinition'.

 

 

Klik 'Opret definition' og navngiv din skabelon. I eksemplet herunder er valgt Kolonne.

Upload din fil, som skal mappes til Intect, ved at klikke 'Upload'.

 

 

Eks. nedenfor viser hvordan det ser ud når du skal mappe.

Indsæt værdier ud for hver af dine egne betegnelser i excel-arket. Du skal kunne indsætte værdier ud for de felter, som skal bruges i indlæsningen.

 

 

Herefter klikker du 'Gem' og er nu klar til at importere løndata.

Indlæs via Rækker/manuelt tastet data

Rækker skal indsættes således i dit eget dataark:

 

 

Databegreber der skal indlæses, skal skrives nøjagtigt som i Intects eksempel i oversigten over lønarter.

Indlæs via Kolonner/manuelt tastet data

Kolonner skal indsættes i eget dataark som angivet nedenfor.

Angiv lønarten i kolonneoverskriften. Angiv beløbet i cellerne ud for den aktuelle medarbejder og lønart. Se eksempel herunder:

 

l_ndata_8.jpg

 

Hvis du vil tilføje yderligere information til en lønart, skal denne information angives i kolonnerne netop efter den aktuelle lønart. Vi understøtter følgende tilføjelser, hvor kolonneoverskrifterne skal skrives nøjagtigt således: 

Enheder, Dage, Timer, Stk., Pr. enhed, Pr. time, Pr. dag, Pr. stk., Beskrivelse, Tekst

Læs mere her, hvis du vil opsætte lønarter med koder og ID

Følgende eksempel er for en virksomhed med to fastansatte og to timelønnede medarbejdere, der alle skal trækkes for frokostordning:

Når filen er udfyldt gemmes den lokalt på din computer og er klar til Upload løndatafil

 

l_ndata_9.png

 

Upload løndata-filen

Når al data er klar kan filen indlæses.

Gå til Virksomhed – Opsætning – Dataimport.

Vælg 'Løndata' og 'Upload udfyldt fil'.

 

 

 

Herefter har du 2 standard muligheder, samt egne gemte muligheder, for at vælge de gemte definition, for eksempel:

 • Benytte standard skabelon række
 • Standard skabelon kolonne
 • Dine gemte datafiler (filer du selv har navngivet under mapping)

 

 

HUSK at vælge hvordan du ønsker data skal indlæses:

 • Opdatér eksisterende linjer. Vær opmærksom på, at du overskriver eksisterende data.
 • Indsæt nye linjer. Indsætter nye linjer uden at overskrive eller rette i eksisterende.
 • Erstat eksisterende linjer. Fjerner eksisterende løndata på den ansatte og indsætter indlæst data.

 

Når du har valgt format og fundet filen, vises et eksempel på den data der indlæses.

OBS : Når du uploader løndata til Intect skal du være opmærksom på følgende:

 • Det er kun det første ark, der bliver indlæst, hvis din fil består af flere ark. Har du brug for at indlæse data i mere end ét ark, skal du indtaste og uploade ét ark ad gangen.
 • Det er vigtigt at alle værdier bliver skrevet ind i arket, præcis som det står i Intects skabelonen
 • Flere ansættelser: Hvis en medarbejder har mere end én aktiv ansættelse, skal du til medarbejderlisten enten bruge Intects medarbejder-ID eller virksomhedens eksterne reference, som skal angives med de specifikke kolonneoverskrifter.
 • I lønimporten kan du tilpasse 'Efter næste lønkørsel' pr. lønlinje. Dermed overskrives standardopsat løndata på den pågældende lønlinje. 
 • Læs med fordel supportartiklen Introduktion til Intect/Løndata