SUPPORT

Her på siden kan du læse vores supportartikler til Intect. Vi opdaterer løbende vores artikler, men hvis der er et emne eller en funktion, du ikke mener er belyst tilstrækkeligt, så skriv endelig til os. Du kan også kontakte supporten, som er åben alle hverdage 9-15.

Timeregistrering

I Intect kan du registrere arbejdstimer, ferie, sygdom og andet fravær, som alle er tidsregistreringer, der har indvirkning på lønnen.  Tidsregistreringerne kan tastes på fanen 'Timer' eller indlæses via dataimport eller en integration. Disse tidsregistreringer (poster) skal godkendes af en administrator/lønadministrator.

Artiklen har vi delt op i tre sektioner:

Denne artikel er sidst opdateret: 4/4-22.

 

Indtast timer

Når du skal indtaste timer for dig selv eller dine medarbejdere, anbefaler vi at du gør følgende:

 1. Klik på fanen Medarbejdere - Timer
 2. Vælg medarbejderen du vil indtaste timer for i medarbejderlisten til venstre.
 3. Vælg den Lønperiode, som timerne tilhører.
 4. Klik på '+Tilføj ny linie' og vælg den aktuelle tidsart. Standardtidsarterne er Ferie, Feriefridage, Arbejde, Overarbejde, Sygdom, Barn syg, Barselsorlov og Orlov. Hvis du har oprettet dine egne tidsarter, vil du også kunne vælge dem.
 5. Vælg startdato/dato for timerne. Hvis perioden strækker sig over flere dage, kan du også indtaste slutdato. Fx hvis medarbejderen har været syg i mere end én dag.
 6. Vælg antal enheder og tjek at det stemmer overens med enhedstypen (timer/dage). Hvis din enhedstype er i timer, kan du også indtaste et fra/til tidspunkt, så bliver enhederne udfyldt automatisk.
 7. Indtast evt. en beskrivelse af fraværet eller arbejdstimerne.
 8. Hvis medarbejderen fx er chauffør og du skal indtaste antal km kørt, så kan du påføre dette tal i kolonnen Km kørt.
 9. Tilføj flere timer i samme periode ved at klikke på 'Tilføj ny linie' og gå tilbage til punkt 4.
 10. Hvis du har lavet en fejl, og du ønsker at slette en linje, klikker du på det røde kryds yderst til højre.

 

Når tidsposter godkendes omdannes tidsarten til Løndata. Herefter kan timerne bogføres under lønkørsler.

 

Godkendelse og afvisning af timer

Når medarbejderen har indtastet sin timeregistrering, kan lønadministrator se posterne. På fanen Medarbejdere - Timer kan lønadministrator godkende hele perioden eller afvise en enkelt post.

Du kan med fordel navigere til fanen Virksomhed - Godkendelse - Tid, hvor du har flere muligheder for at godkende tidsposter. Herunder finder du eksempler på funktionalitet for denne fane.

 

Godkend en enkelt tidspost

 1. Klik på fluebenet yderst til højre for tidsposten du ønsker at godkende.
 

Godkend alle tidsposter i den valgte periode

 1. Vælg den ønskede lønperiode.
 2. Klik på Godkend alt i perioden.

 

Godkend alle tidsposter i den valgte periode for en bestemt medarbejder

 1. Vælg den ønskede lønperiode.
 2. Klik på en tidspost som hører til den medarbejder du ønsker at godkende timer for.
 3. Klik på Godkend alle poster for den valgte medarbejder.

 

Godkend alle tidsposter på tværs af perioder - enten for en bestemt medarbejder eller for alle medarbejdere

 1. Markér 'Vis åbne poster på tværs af perioder'.
 2. Ønsker du at godkende tidsposter for en bestemt medarbejder, vælg da en tidspost som hører til den medarbejder du ønsker at godkende timer for.
 3. Ønsker du at godkende alle tidsposter på tværs af perioden, klik på 'Godkend alle åbne poster'. Ønsker du derimod at godkende alle tidsposter på tværs af perioder for en bestemt medarbejder, klik på 'Godkend alle poster for den valgte medarbejder'. 

Afvis en bestemt tidspost

 1. Klik på det røde kryds yderst til højre for de tidsposter du ønsker at afvise.

 • Regler for godkendelse og afvisning af tidsposter

  • Timerne skal godkendes af en administrator før det kan blive omdannet til løndata.
  • Afvisning skal ske per linje, hvor administrator kan angive en årsag.
  • Når tidsposter godkendes bliver de opdateret i linjerne under Løndata.